Aktualne składki ZUS

Terminy płacenia składek ZUS

Składki ZUS powinny być opłacane według poniższych terminów:

 • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
 • do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
 • do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Rachunki bankowe dla składek

 • Uwaga! Od 1 stycznia 2018 będziemy robili jeden przelew na indywidualny rachunek płatnika.

Składki ZUS za styczeń – grudzień 2018 r.

 • Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

  846,91 zł

  Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

  781,60 zł

 • Ubezpieczenie zdrowotne:

  319,94 zł

 • Fundusz Pracy:

  65,31 zł

Składki ZUS za styczeń – grudzień 2017 r.

Rodzaj składki kontoZ dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne **
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
 812,61 zł 749,94 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
 297,28 zł 297,28 zł
Fundusz Pracy 
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
 62,67 zł 62,67 zł

 

(Oficjalne dane publikowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych)