Tutaj

Aktualne składki ZUS

Terminy płacenia składek ZUS

Składki ZUS powinny być opłacane według poniższych terminów:

  • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
  • do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
  • do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Rachunki bankowe dla składek

  • 83101010230000261395100000    –    w przypadku należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
  • 78101010230000261395200000    –    w przypadku należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  • 73101010230000261395300000    –    w przypadku należności z tytułu składek na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)
  • 68101010230000261395400000    –    w przypadku należności z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP)

Uwaga! Od 1 stycznia 2018 będziemy robili jeden przelew na indywidualny rachunek płatnika.

Składki ZUS za styczeń – grudzień 2017 r.

Rodzaj składki konto Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne **
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
 812,61 zł  749,94 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
 297,28 zł  297,28 zł
Fundusz Pracy 
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
 62,67 zł  62,67 zł

 

(Oficjalne dane publikowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych)