Zaktualizowano: 21 marca.2021 r.

ZUS US-34 Wniosek

Formularz US-34 – Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 po zawartym porozumieniu wyjątkowym (art. 16 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004)

Aktualizacja formularza: 25 lutego 2019 r.

►►► Kliknij aby pobrać formularz US-34 z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

Jak wypełnić wniosek US-34?

Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o zaświadczenie A1 po otrzymaniu zgody instytucji zagranicznej w odpowiedzi na wniosek Oddziału ZUS w Kielcach o zawarcie porozumienia wyjątkowego w związku z pracą najemną lub pracą na własny rachunek w innym państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii.
Szczegółowe informacje o sposobie wypełnienia wniosku znajdziesz w dokumencie „Jak otrzymać zaświadczenie A1, Poradnik”.
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)

3.5/5 - (2 votes)