Zaktualizowano: 17 marca.2024 r.

Nowe wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w 2024 r. są już znane. Wyższe składki w 2024. Składki ZUS w 2024 roku znacząco wzrosły względem 2023 bo aż o 181,84 zł. Zobacz jakie składki na ZUS zapłacą przedsiębiorcy w 2024 roku. Sprawdź pełne i preferencyjne składki ZUS na 2024! Poniżej przedstawiamy składki ZUS dla przedsiębiorców, które obowiązują od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Składki ZUS 2024

 

Składki ZUS 2024 (pełne) – ile zapłaci przedsiębiorca?

Przedsiębiorąca, który nie jest uprawniony do żadnych ulg opłaca pełne składki ZUS od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 2024 roku (7824 zł) czyli od  4 694,40 zł. Poniżej publikujemy wysokość pełnych składek ZUS obowiązujących w 2024 roku za miesiące styczeń 2024 r., luty 2024 r., marzec 2024 r., kwiecień 2024 r., maj 2024 r., czerwiec 2024 r., lipiec 2024 r., sierpień 2024 r., wrzesień 2024 r., październik 2024 r., listopad 2024 r., grudzień 2024 r.:

 • Składka emerytalna w 2024 to 916,35 zł /tj. 19,52%/
 • Składka rentowa w 2024 to 375,55 zł  /tj. 8%/
 • Składka chorobowa (dobrowolne) w 2024 to 115,01 zł  /tj. 2,45%/
 • Składka wypadkowa w 2024 to 78,40 zł
 • Składka na Fundusz Pracy w 2024 to 115,01 zł
 • Składka na ubezpieczenia zdrowotne w 2024 – wyliczamy według nowych zasad.

 

Pełne składki ZUS (duży ZUS) za styczeń – grudzień 2024 roku

Rodzaj ubezpieczenia/funduszu: Emerytalne Rentowe Wypadkowe Chorobowe FP i FS
Podstawa wymiaru 4 694,40 zł
Wysokość składki w % 19,52% 8% 1,67% 2,45% 2,45%
Kwota składki 916,35 zł 375,55 zł 78,40 zł 115,01 zł 115,01 zł
Suma składek do zapłaty 1 600,32 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 1 485,31 zł

Pełne składki ZUS przedsiębiorców w 2024 dla przedsiębiorców bez ubezpieczenia chorobowego wynoszą 1 485,31 zł + składka zdrowotna 2024, a z ubezpieczeniem chorobowym 1 600,32 zł + wysokość składki zdrowotnej 2024. Osoba prowadząca działalność zapłaci większe pieniądze niż w roku poprzednim.

Składki ZUS 2024 |Składki preferencyjne| (styczeń 2024 – czerwiec 2024):

Jeśli opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy nie niższej niż 1.272,60 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.). to wysokość składek zus preferencyjny za styczeń – czerwiec w 2024 roku wynoszą:

 • Składka emerytalna w 2024 to 248,41 zł  /tj. 19,52%/
 • Składka rentowa w 2024 to 101,81 zł  /tj. 8%/
 • Składka chorobowa (dobrowolne) w 2024 to 31,18 zł  /tj. 2,45%/
 • Składka wypadkowa w 2024 to 21,25 zł
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2024 r – wysokość składki zdrowotnej w 2024 wyliczamy według nowych zasad
Rodzaj ubezpieczenia: Emerytalne Rentowe Wypadkowe Chorobowe
Podstawa wymiaru (styczeń – czerwiec 2024 r.) 1 272,60 zł
Wysokość składki w % 19,52% 8% 1,67% 2,45%
Kwota składki 248,41 zł 101,81 zł 21,25 zł 31,18 zł
Suma składek do zapłaty 402,65 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 371,47 zł

Składki ZUS w 2024 |Składki preferencyjne| (lipiec 2024 – grudzień 2024):

Jeśli opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy nie niższej niż 1.290 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.) to składki ZUS preferencyjne za lipiec – grudzień w 2024 roku wynoszą:

 • Składka emerytalna w 2024 to 251,81 zł  /tj. 19,52%/
 • Składka rentowa w 2024 to 103,20 zł  /tj. 8%/
 • Składka chorobowa (dobrowolne) w 2024 to 31,61 zł  /tj. 2,45%/
 • Składka wypadkowa w 2024 to 21,54 zł
 • Składka na ubezpieczenia zdrowotne w 2024 – wyliczamy według nowych zasad
Rodzaj ubezpieczenia: Emerytalne Rentowe Wypadkowe Chorobowe
Podstawa wymiaru (lipiec – grudzień 2024 r.) 1290 zł
Wysokość składki w % 19,52% 8% 1,67% 2,45%
Kwota składki 251,81 zł 103,20 zł 21,54 zł 31,61 zł
Suma składek do zapłaty 408,16 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 376,55 zł

Składki ZUS dla „ulgi na start” w 2024

Ulga na start zwalnia Cię tylko ze składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe). Możesz zrezygnować z tej ulgi – wówczas opłacasz składki od podstawy nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Składki ZUS dla ulgi „mały ZUS plus” w 2024

Twoja podstawa wymiaru, a więc i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, jest uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym.

Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Terminy opłacania składek na ZUS w 2024 roku

Jaki jest termin zapłaty składek ZUS? W 2024 roku obowiązują 3 terminy płatności składek na ZUS i przekazywania dokumentów rozliczeniowych:

 • do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
 • do 15. dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną
 • do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/-/nowe-wysoko%C5%9Bci-sk%C5%82adek-na-ubezpieczenia-spo%C5%82eczne-w-2024-r.?
5/5 - (203 votes)