Zaktualizowano: 23 września.2022 r.

Składki ZUS 2021 – Sprawdź aktualne składki na ZUS, które obowiązują w 2021 roku. Znamy już wysokość składek ZUS na 2021 rok. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne, które obowiązują w 2021 roku.

Składki ZUS 2021

Składki ZUS 2021 stare firmy:

Jeśli nie jesteś uprawniony do ulg i opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Poniżej publikujemy wysokość składek ZUS obowiązujących w 2021 roku za miesiące styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2021 r.:

Rodzaj ubezpieczenia/funduszu: Emerytalne Rentowe Wypadkowe Chorobowe FP i FS Zdrowotne
Podstawa wymiaru 3 155,40  zł 4 242,38 zł
Wysokość składki w % 19,52% 8% 1,67% 2,45% 2,45% 9%
Kwota składki 615,93 zł 252,43 zł 52,70 zł 77,31 zł 77,31 zł 381,81 zł
Suma składek do zapłaty 1 457,49 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 1 380,18 zł

Składki ZUS 2021 nowe firmy:

Jeśli opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Składki za styczeń – grudzień 2021 roku wynoszą:

 • Składka emerytalna w 2021 to 163,97 zł
 • Składka rentowa w 2021 to 67,20 zł
 • Składka chorobowa (dobrowolne) w 2021 to 20,58 zł
 • Składka wypadkowa w 2021 to 14,03 zł
 • Składka na ubezpieczenia zdrowotne w 2021 to 381,81 zł
Rodzaj ubezpieczenia: Emerytalne Rentowe Wypadkowe Chorobowe Zdrowotne
Podstawa wymiaru 840 zł 4 242,38 zł
Wysokość składki w % 19,52% 8% 1,67% 2,45% 9%
Kwota składki 163,97  zł 67,20 zł 14,03 zł 20,58 zł 381,81 zł
Suma składek do zapłaty 647,59 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 627,01 zł

Składki ZUS w 2021 dla korzystających z ulgi na start

Ulga na start zwalnia Cię tylko ze składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe).

 • Składkę na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 r. opłacasz w wysokości 381,81 zł.

Składki ZUS w 2021 dla korzystających z ulgi mały ZUS

Twoja podstawa wymiaru, a więc i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, jest uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym.

Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 r. opłacasz w wysokości 381,81 zł. Podstawą jej wyliczenia jest kwota 4 242,38 zł.

FAQ (najczęściej zadawane pytania) składki ZUS 2021:

 • Jakie są terminy płacenia składek ZUS w 2021?

do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

 • Ile wynosi składka zdrowotna w 2021 roku?

Składka zdrowotna w 2021 roku wynosi 381,81 zł

 • Ile wynosi składka emerytalna w 2021 roku?

Składka emerytalna w 2021 roku wynosi 615,93 zł, dla nowych firm 163,97 zł

 • Ile wynosi składka rentowa w 2021 roku?

Składka rentowa w 2021 roku wynosi 252,43 zł, dla nowych firm 67,20 zł

 • Ile wynosi składka na Fundusz Pracy w 2021 roku?

Składka na Fundusz Pracy w 2021 roku wynosi 77,31 zł, dla nowych firm 20,58 zł

 • Ile wynosi składka wypadkowa w 2021 roku?

Składka wypadkowa w 2021 roku wynosi 52,70 zł, dla nowych firm 14,03 zł

 • Ile wynosi składka na Fundusz Pracy w 2021 roku?

Składka na Fundusz Pracy w 2021 roku wynosi 77,31 zł

 • Co zyskujemy opłacając składki w ZUS?

Składki, które odprowadzamy do ZUS z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, bycia pracownikiem lub zleceniobiorcą, trafiają na różne ubezpieczenia społeczne.

Sprawdź koniecznie:Ile wynoszą składki ZUS w 2022 roku?

 

Źródło informacji:

4.6/5 - (77 votes)