Zaktualizowano: 22 stycznia.2023 r.

Sprawdź aktualne składki na ZUS, które obowiązują w 2022 roku. Znamy już wysokość składek ZUS na 2022 rok. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne, które obowiązują w 2022 roku. Nowe wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r. Jak obliczyć ZUS 2022? Jakie są terminy płacenia składek ZUS w 2022 roku?

Składki ZUS 2022

Składki ZUS 2022 – ile zapłaci przedsiębiorca?

Jeśli nie jesteś uprawniony do żadnych ulg i opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Poniżej publikujemy wysokość składek ZUS obowiązujących w 2022 roku za miesiące styczeń 2022 r., luty 2022 r., marzec 2022 r., kwiecień 2022 r., maj 2022 r., czerwiec 2022 r., lipiec 2022 r., sierpień 2022 r., wrzesień 2022 r., październik 2022 r., listopad 2022 r., grudzień 2022 r.:

 • Składka emerytalna w 2022 to 693,58 zł
 • Składka rentowa w 2022 to 284,26 zł
 • Składka chorobowa (dobrowolne) w 2022 to 87,05 zł
 • Składka wypadkowa w 2022 to 59,34 zł
 • Składka na Fundusz Pracy w 2022 to 87,05 zł
 • Składka na ubezpieczenia zdrowotne w 2022 – wyliczamy według nowych zasad

Składki ZUS za styczeń – grudzień 2022 roku

Rodzaj ubezpieczenia/funduszu:EmerytalneRentoweWypadkoweChoroboweFP i FS
Podstawa wymiaru3553,20  zł
Wysokość składki w %19,52%8%1,67%2,45%2,45%
Kwota składki693,58 zł284,26 zł59,34 zł87,05 zł87,05 zł
Suma składek do zapłaty1211,28 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego1124,23 zł

Pełne składki ZUS w 2022 dla przedsiębiorców bez ubezpieczenia chorobowego wynoszą 1124,23 zł + składka zdrowotna 2022, a z ubezpieczeniem chorobowym 1211,28 zł + składka zdrowotna 2022.

Sprawdź wysokość składki zdrowotnej w 2022 „https://www.zus.info.pl/skladka-zdrowotna-2022/” lub oblicz ją tutaj: https://www.zus.info.pl/kalkulator-skladki-zdrowotnej-zus/

Składki ZUS 2022 nowe firmy:

Jeśli opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Składki za styczeń – grudzień 2022 roku wynoszą:

 • Składka emerytalna w 2022 to 176,27 zł
 • Składka rentowa w 2022 to 72,24 zł
 • Składka chorobowa (dobrowolne) w 2022 to 22,12 zł
 • Składka wypadkowa w 2022 to 15,08 zł
 • Składka na ubezpieczenia zdrowotne w 2022 – wyliczamy według nowych zasad
Rodzaj ubezpieczenia:EmerytalneRentoweWypadkoweChorobowe
Podstawa wymiaru903 zł
Wysokość składki w %19,52%8%1,67%2,45%
Kwota składki176,27  zł72,24 zł15,08 zł22,12 zł
Suma składek do zapłaty285,71 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego263,59 zł

Sprawdź wysokość składki zdrowotnej w 2022 „https://www.zus.info.pl/skladka-zdrowotna-2022/” lub oblicz ją tutaj: https://www.zus.info.pl/kalkulator-skladki-zdrowotnej-zus/

Składki ZUS w 2022 dla korzystających z ulgi na start

Ulga na start zwalnia Cię tylko ze składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe).

 • Składkę na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 r. opłacasz według nowych zasad

Sprawdź wysokość składki zdrowotnej w 2022 „https://www.zus.info.pl/skladka-zdrowotna-2022/” lub oblicz ją tutaj: https://www.zus.info.pl/kalkulator-skladki-zdrowotnej-zus/

Nowe terminy opłacania składek do ZUS w 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują 3 terminy płatności składek ZUS i przekazywania dokumentów rozliczeniowych:

 • do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
 • do 15. dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną
 • do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek.

Nowe terminy dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FS, FGŚP oraz FEP rozliczanych w dokumentach składnych za styczeń 2022 r. i za następne miesiące.

Jak policzyć składkę zdrowotną w 2022?

 • Składka zdrowotna 2022 (zasady ogólne)

Tabela przedstawiająca wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne u przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych od 2022 roku (Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto x 9%):

Składka zdrowotna 2022 „zasady ogólne”
Wysokość miesięcznego dochoduWysokość składki zdrowotnej 2022
3 010zł270,90zł
5 000 zł450zł
7 000 zł640zł
8 000 zł720zł
10 000 zł900zł
12 000 zł1 080zł
13 000 zł1 170zł
15 000 zł1 350zł
20 000 zł1 800 zł
30 000 zł2 700 zł
Źródło: opracowanie własne zus.info.pl
 • Składka zdrowotna 2022 (ryczałt ewidencjonowany)

Tabela przedstawiająca wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne u przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym od 2022 roku przy założeniu, że kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku wynosi 6 221,04 zł:

Składka zdrowotna 2022 „ryczałt ewidencjonowany”
Przychód rocznieWysokość składki zdrowotnej 2022
Do 60 000 zł335,94 zł – 9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia
Od 60 000 zł do 300 000 zł559,89 zł – 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia
Powyżej 300 000 zł1 007,81 zł – 9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia
Źródło: opracowanie własne zus.info.pl
 • Składka zdrowotna 2022 (podatek liniowy)

Tabela przedstawiająca wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne u przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym od 2022 roku (Składka zdrowotna w 2022 dla podatku liniowego wynosi 4,9% dochodu firmy po przekroczeniu 5510 zł dochodu.):

Składka zdrowotna 2022 „podatek liniowy”
Dochód miesięcznieWysokość składki zdrowotnej 2022
do 5510270,90zł
8 000 zł392,00zł
10 000 zł490zł
12 000 zł588zł
13 000 zł637zł
15 000 zł735zł
20 000 zł980zł
30 000 zł1 470zł
Źródło: opracowanie własne zus.info.pl
 • Składka zdrowotna 2022 (karta podatkowa)

Tabela przedstawiająca wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne u przedsiębiorców opodatkowanych kartą podatkową od 2022 roku:

Składka zdrowotna 2022 „karta podatkowa”
Minimalne wynagrodzenieWysokość składki zdrowotnej 2022
3 010zł270,90zł
Źródło: opracowanie własne zus.info.pl

ZUS udostępni specjalny kalkulator dla firm

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępni w drugiej połowie stycznia 2022 roku specjalny kalkulator składki zdrowotnej Polski Ład, który ułatwi ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także samą składkę.

„Zdajemy sobie sprawę, że zwłaszcza w początkowym okresie obowiązywania nowych zasad, mogą one budzić wątpliwości. Dlatego ZUS udostępni kalkulator” – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/firmy/rozliczenia-z-zus/skladki-na-ubezpieczenia
 2. https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/programy-transformacji-cyfrowej-zus/zmiany-od-2022-r./zmiany-w-skladce-zdrowotnej
4.4/5 - (163 votes)