Zaktualizowano: 11 marca.2024 r.

Ryczałt energetyczny to świadczenie pieniężne dla emeryta i nie tylko. Sprawdź co trzeba zrobić aby otrzymać ryczałt energetyczny, dzięki któremu rachunki za korzystanie z energii mogą zostać zmniejszone. W naszym artykule dowiesz się komu przysługuje ryczałt energetyczny, jakie dokumenty trzeba złożyć aby otrzymać ryczałt energetyczny oraz ile aktualnie wynosi świadczenie.

Ryczałt energetyczny - obniż rachunki za prąd elektryczny

Ryczałt energetyczny – dodatek do emerytury i rety

Ryczałt energetyczny – dodatkowe świadczenie pieniężne, które pozwala obniżyć koszty związane z opłatami za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej na cele domowe.

Komu przysługuje ryczałt energetyczny?

Nie wszyscy ludzie mogą skorzystać z ryczałtu energetycznego. Dodatek w postaci ryczałtu energetycznego przysługuje:

  • kombatantom i innym osobom uprawnionym,
  • żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,
  • wdowom lub wdowcom – emerytom i rencistom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych,
  • wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającą emeryturę lub rentę.

Ile wynosi ryczałt energetyczny w 2023?

Wysokość ryczałtu energetycznego od dnia 1 marca 2024 r.  wynosi 299,82 zł.

Na podstawie art. 20 ust. 3d ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2039) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2023 r. kwota ryczałtu energetycznego wynosi 255,17 zł.

Pamiętaj o tym! Wysokość ryczałtu energetycznego jest co roku ogłaszana w związku z aktualizacją. Aktualną kwotę ryczałtu energetycznego podaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w formie komunikatu do 7 dnia roboczego lutego każdego roku. Komunikat ogłaszany jest w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” link do serwisu: http://www.monitorpolski.gov.pl/. Nowa kwota ryczałtu energetycznego obowiązuje od 1 marca danego roku.

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Osoby, którym przysługuje dodatek w postaci ryczałtu energetycznego muszą złożyć poniższe dokumenty:

  • wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego (ZUS-ER-DKK-01) wzór online lub do pobrania  – dostępny również w placówkach ZUS,
  • decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych:

– stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych,

– potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców,

  • zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych,
  • zaświadczenie właściwego organu wojskowego – w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Pamiętaj, że wniosek o przyznanie świadczenia w postaci ryczałtu energetycznego możesz złożyć w dowolnym momencie!

4.6/5 - (20 votes)