Zaktualizowano: 15 stycznia.2023 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) informuje, że do 31 stycznia 2023 r. trzeba złożyć ZUS IWA za 2022 r. Pamiętaj, że 31 stycznia 2023 r. upływa termin złożenia informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA). Kto musi złożyć informację ZUS IWA za 2022 r.? Co to jest formularz ZUS IWA ?

Do 31 stycznia trzeba złożyć ZUS IWA za 2022 r.

Co to jest formularz ZUS IWA?

Formularz ZUS IWA  to informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Powinieneś go złożyć, gdy jesteś płatnikiem składek i opłacasz składki na ubezpieczenie wypadkowe. Za dany rok kalendarzowy musisz złożyć formularz do 31 stycznia następnego roku.

ZUS IWA do 31 stycznia 2023 r.

Informację ZUS IWA za 2022 r. musi złożyć płatnik, który łącznie spełnia następujące warunki:

  • był zgłoszony nieprzerwanie w ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2023 r.,
  • w 2022 r. zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • 31 grudnia 2022 r. był wpisany do rejestru REGON.

Jeśli płatnik przekaże do ZUS informację ZUS IWA za trzy ostatnie lata kalendarzowe, tj. za rok 2020, 2021 i 2022 to wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe jaka będzie obowiązywała płatnika w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. zostanie mu ustalona przez ZUS.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/-/do-31-stycznia-trzeba-z%C5%82o%C5%BCy%C4%87-zus-iwa-za-2022-r.
  2. https://www.zus.pl/documents/10182/167567/poradnik_zus_iwa.pdf/a7780991-e2e8-45ce-8401-2e6983837a5f
  3. https://www.zus.pl/documents/10182/167567/poradnik_zus_iwa.pdf/a7780991-e2e8-45ce-8401-2e6983837a5f?t=1552307946172
5/5 - (19 votes)