Zaktualizowano: 23 września.2022 r.

Komu przysługuje zasiłek chorobowy i jak go otrzymać? Jakie warunki muszą zostać spełnione abyś mógł otrzymać zasiłek chorobowy od ZUS? Jak długo można otrzymywać zasiłek chorobowy z ZUS? Kiedy Twój zasiłek chorobowy może zostać obniżony o 25% i co z tym zrobić?

lekarz od zasiłku chorobowego

Co to jest zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy – to rodzaj świadczenia, które przysługuje ubezpieczonej osobie w ramach ubezpieczenia chorobowego w ZUS. Świadczenie otrzymuje osoba, która z powodu choroby czy wypadku stała się czasowo niezdolna do pracy.

Komu przysługuje zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego przysługuje osobie, która jest objęta w ZUS obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym (jesteś pracownikiem, jesteś członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych, odbywasz służbę zastępczą.) lub dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (wykonujesz pracę nakładczą, wykonujesz pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług albo współpracujesz z osobą, która wykonuje taką umowę albo jesteś nianią, czyli pracujesz na podstawie umowy uaktywniającej, prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz z osobą, która prowadzi taką działalność, wykonujesz odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, jesteś duchownym.)

Ile może trwać zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy może trwać nie dłużej niż przez okres 182 dni oraz 270 dni w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży.

W razie przerwy w niezdolności do pracy i powstania po przerwie niezdolności do pracy z innej przyczyny, powstaje prawo do nowego okresu zasiłkowego.

Warto pamiętać o przypadkach w których nie otrzymasz zasiłku chorobowego od ZUS:

 • Twoja niezdolność do pracy spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • Twoja niezdolność do pracy została spowodowana nadużyciem alkoholu (fakt ten jest stwierdzony przez lekarza kodem „C” w zaświadczeniu lekarskim lub w odpowiednim  postępowaniu, np. mającym na celu ustalenie okoliczności wypadku),
 • Twoje zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane,
 • Wykonywałeś w czasie zwolnienia lekarskiego pracę zarobkową albo wykorzystywałeś zwolnienie lekarskie od pracy niezgodnie z celem tego zwolnienia.

Ile wynosi zasiłek chorobowy?

Wysokość świadczenia chorobowego od ZUS w skali miesiąca jest naliczana w zależności od kilku wytycznych i wymiar kształtuje się tak:

 • 80% podstawy wymiaru,
 • 70% podstawy wymiaru ( Pobyt w szpitalu)
 • 100% podstawy wymiaru( Gdy niezdolność powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy, przypada na okres ciąży lub powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim w przypadku dawców komórek, tkanek i narządów)

Kiedy obniżenie zasiłku chorobowego o 25%?

Twoim obowiązkiem jest dostarczenie zwolnienia lekarskiego w terminie 7 dni bo jeśli dostarczysz zwolnienie lekarskie po upływie tego terminu, otrzymasz zasiłek obniżony o 25% od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia tego zwolnienia.

Jakie dokumenty są potrzebne do zasiłku chorobowego?

Aby otrzymać zasiłek chorobowy musisz posiadać zwolnienie lekarskie:

 • w formie dokumentu elektronicznego (e –ZLA),
 • które jest wydrukiem zaświadczenia wystawionego elektronicznie (wydruk e –ZLA),
 • na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, gdy wystawienie zwolnienia lekarskiego e-ZLA nie jest możliwe (zwolnienie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym).

Zasiłek dostaniesz również, gdy zwolnienie lekarskie otrzymałeś za granicą. W tym celu powinieneś złożyć przetłumaczone na język polski zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza. Zaświadczenie musi zawierać:

 • nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko  zagranicznego lekarza, datę wystawienia i podpis;
 • początkową i końcową datę niezdolności do pracy.

Co warto wiedzieć?

 1. Chorobowe od ZUS otrzymuje osoba, która stała się czasowo niedolna do pracy
 2. Z Chorobowego mogą skorzystać osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym
 3. Maksymalny okres zasiłku chorobowego to: 182 dni oraz 270 dni
 4. Wysokość zasiłku kształtuje się tak: 70%,80% oraz 100%
 5. Bez zwolnienia lekarskiego nie dostaniesz zasiłku chorobowego
4.5/5 - (24 votes)