Składki ZUS 2019

Składki ZUS 2019 – Sprawdź aktualne składki na ZUS, które obowiązują w 2019 roku. Znamy już wysokość składek ZUS na 2019 rok. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne, które obowiązują w 2019 roku.

Składki ZUS 2019

Składki ZUS 2019

Poniżej publikujemy wysokość składek ZUS obowiązujących w 2019 roku. W chwili obecnej są to składki ZUS prognozowane.

Składka emerytalna w 2019 to 558,08 zł
Składka zdrowotna w 2019 to (informacja niebawem)
Składka rentowa w 2019 to 228,72 zł
Składka chorobowa (dobrowolne) w 2019 to 70,05 zł
Składka wypadkowa w 2019 to 47,75 zł
Składka na Fundusz Pracy w 2019 to 70,05 zł

Termin płacenia składek ZUS 2019

  • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
  • do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
  • do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Ważne! Jeżeli koniec tego terminu przypada w święto (dzień ustawowo wolny od pracy), sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy.

.

Składki ZUS 2019
5 (100%) 10 votes

Written by 

Redaktor ds. spraw związanych z tematyką ZUS. Wolne chwile przeznacza na oderwanie się od komputera na rzecz szeroko rozumianej aktywności fizycznej. Prywatnie zainteresowany marketingiem internetowym oraz inwestycjami. Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel