Zaktualizowano: 22 września.2022 r.

W 2022 r. obowiązują nowe terminy płatności składek ZUS. Terminy płatności składek ZUS w 2022 to: 5, 15 oraz 20. Kto musi płacić składki ZUS do 5 dnia miesiąca? Kto musi płacić składki ZUS do 15 dnia miesiąca? Kto musi płacić składki ZUS do 20 dnia miesiąca? Nowe terminy dotyczą zarówno składania dokumentów rozliczeniowych, jak i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Solidarnościowy (FS), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) oraz Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).

Terminy płatności składek ZUS 2022

Do kiedy składki ZUS w 2022 roku?

Przepisy Polskiego Ładu wprowadziły zmiany związane z nowymi terminami składania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek na ZUS w 2022 r.

Nowe terminy dotyczą zarówno składania dokumentów rozliczeniowych, jak i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Solidarnościowy (FS), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) oraz Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).

Od stycznia 2022 r. obowiązują następujące terminy do przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek za poprzedni miesiąc:

do 5. dnia każdego miesiąca – dla jednostek i zakładów budżetowych m.in. urzędów gminy, miasta;
▪ do 15. dnia każdego miesiąca – dla płatników posiadających osobowość prawną, m.in.: spółek kapitałowych (spółek akcyjnych i spółek z o.o.), spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, kościołów, ZUS, ZOZ, itp.;
▪ do 20. dnia każdego miesiąca – dla pozostałych płatników składek, a więc płatników opłacających wyłącznie składki na własne ubezpieczenia, przedsiębiorców i innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej, które zatrudniają innych ubezpieczonych, w tym spółek osobowych (spółki: jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej). Dotychczas osoby, które opłacały składkę wyłącznie za siebie, miały obowiązek rozliczyć się z ZUS nie później niż do 10. dnia miesiąca.

Jaka jest wysokość składek ZUS w 2022 roku?

Jeśli nie jesteś uprawniony do żadnych ulg i opłacasz składki ZUS w 2022 roku od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Poniżej publikujemy wysokość składek ZUS obowiązujących w 2022 roku za miesiące styczeń 2022 r., luty 2022 r., marzec 2022 r., kwiecień 2022 r., maj 2022 r., czerwiec 2022 r., lipiec 2022 r., sierpień 2022 r., wrzesień 2022 r., październik 2022 r., listopad 2022 r., grudzień 2022 r.:

  • Składka emerytalna w 2022 to 693,58 zł
  • Składka rentowa w 2022 to 284,26 zł
  • Składka chorobowa (dobrowolne) w 2022 to 87,05 zł
  • Składka wypadkowa w 2022 to 59,34 zł
  • Składka na Fundusz Pracy w 2022 to 87,05 zł
  • Składka na ubezpieczenia zdrowotne w 2022 – wyliczamy według nowych zasad

Pełne składki ZUS w 2022 dla przedsiębiorców bez ubezpieczenia chorobowego wynoszą 1124,23 zł + składka zdrowotna 2022, a z ubezpieczeniem chorobowym 1211,28 zł + składka zdrowotna 2022.

Sprawdź wysokość składki zdrowotnej w 2022 „https://www.zus.info.pl/skladka-zdrowotna-2022/” lub oblicz ją tutaj: https://www.zus.info.pl/kalkulator-skladki-zdrowotnej-zus/

Więcej informacji o wysokości składek znajdziesz w tym artykule: https://www.zus.info.pl/skladka-zdrowotna-2022/

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/documents/10182/3996913/Polski+%C5%81ad+-+poradnik.pdf/f4f5043f-4487-2e82-e93a-8f8d7cc6c5f9
5/5 - (9 votes)