Zaktualizowano: 27 września.2022 r.

Ubezpieczenia społeczne to ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe. Ubezpieczenia mogą być obowiązkowe lub dobrowolne, w zależności od sytuacji zawodowej lub społecznej. Jakie są rodzaje ubezpieczeń społecznych w Polsce?

Ubezpieczenia społeczne to ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe.

Czym są ubezpieczenia społeczne?

Ubezpieczenia społeczne to ubezpieczenia (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe), których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom, które z powodu zajścia określonych przez prawo zdarzeń losowych (np. choroba, kalectwo, ciąża, starość) nie mogą utrzymać się z własnej pracy.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń społecznych?

Rodzaje ubezpieczeń społecznych w Polsce ze względu na rodzaj zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową:

 • Ubezpieczenia chorobowe – przedmiotem ochrony jest niezdolność do pracy wywołana chorobą, rodzicielstwem lub koniecznością opieki nad członkiem rodziny
 • Ubezpieczenie wypadkowe – przedmiotem ochrony jest niezdolność do pracy wywołana zdarzeniem zakwalifikowanym jako wypadek przy pracy lub choroba zawodowa

Podleganie ubezpieczeniom społecznym

Ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe, dobrowolne lub nie obejmują w zależności od sytuacji zawodowej lub społecznej.

Ubezpieczenie Społeczne Umowa o pracę Umowa zlecenia Umowa o dzieło Działalność gospodarcza Zasiłek macierzyński
Członkostwo w radzie nadzorczej
emerytalne Obowiązkowe Obowiązkowe Brak Obowiązkowe Obowiązkowe Obowiązkowe
rentowe Obowiązkowe Obowiązkowe Brak Obowiązkowe Obowiązkowe Obowiązkowe
wypadkowe Obowiązkowe Obowiązkowe Brak Obowiązkowe Brak Brak
chorobowe Obowiązkowe Dobrowolne Brak Dobrowolne Brak Brak

Pracownik na umowie o pracę:

Obejmują obowiązkowe ubezpieczenia społeczne takie jak:

 • emerytalne,
 • rentowe,
 • chorobowe,
 • wypadkowe.

Pracownik na umowę zlecenie:

Obejmują obowiązkowe ubezpieczenia społeczne takie jak:

 • emerytalne,
 • rentowe,
 • wypadkowe.

Przy tym zatrudnieniu ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Praca na podstawie umowy o dzieło:

Nie obejmują Cię żadne ubezpieczenia społeczne.

Prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz przy jej prowadzeniu:

Obejmują obowiązkowe ubezpieczenia społeczne takie jak:

 • emerytalne,
 • rentowe,
 • wypadkowe.

Przy tym zatrudnieniu ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Osoba duchowna:

Obejmują obowiązkowe ubezpieczenia społeczne takie jak:

 • emerytalne,
 • rentowe,
 • wypadkowe.

Przy tym zatrudnieniu ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Pobierasz zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego:

Obejmują obowiązkowe ubezpieczenia społeczne takie jak:

 • emerytalne,
 • rentowe,

Przebywasz na urlopie wychowawczym i nie masz prawa do emerytury lub renty czy innych tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych:

Obejmują obowiązkowe ubezpieczenia społeczne takie jak:

 • emerytalne,
 • rentowe,

Pobierasz świadczenie pielęgnacyjne:

Obejmują obowiązkowe ubezpieczenia społeczne takie jak:

 • emerytalne,
 • rentowe,

Pobierasz specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna:

Obejmują obowiązkowe ubezpieczenia społeczne takie jak:

 • emerytalne,
 • rentowe,

Jesteś członkiem rady nadzorczej i pobierasz wynagrodzenie za pełnienie tej funkcji:

Obejmują obowiązkowe ubezpieczenia społeczne takie jak:

 • emerytalne,
 • rentowe,

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/pracujacy/system-ubezpieczen-spolecznych-w-polsce/podleganie-ubezpieczeniom-spolecznym
 2. https://www.zus.pl/documents/10182/1507934/01+-+Gertruda+U%C5%9Bci%C5%84ska.pdf/085429a6-f2ce-454c-ba61-86c1685be1d7
 3. https://www.gov.pl/web/rodzina/ubezpieczenia-spoleczne
5/5 - (10 votes)