Zaktualizowano: 23 września.2022 r.

Ubezpieczenie chorobowe to jedno z ubezpieczeń wchodzące w skład ubezpieczeń społecznych. Czym jest ubezpieczenie chorobowe? Kiedy podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu? Kiedy możesz przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego?

Ubezpieczenie chorobowe jest to jedno z ubezpieczeń społecznych, którego podstawowym zdaniem jest ochrona finansowa osób nim objętych w razie choroby lub macierzyństwa.

Co to jest ubezpieczenie chorobowe?

Ubezpieczenie chorobowe jest to jedno z ubezpieczeń społecznych, którego podstawowym zdaniem jest ochrona finansowa osób nim objętych w razie choroby lub macierzyństwa.

Kto obowiązkowo podlega ubezpieczeniu chorobowemu?

Ubezpieczeniu chorobowemu podlegasz obowiązkowo, gdy jesteś:

 • pracownikiem,
 • członkiem rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • osobą odbywającą służbę zastępczą.

Kto może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego?

Osoby, które są zainteresowane przystąpieniem do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego mogą to zrobić, jeśli obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, gdy:

 • wykonują pracę nakładczą,
 • wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia lub równoważnej albo współpracują (jako osoba bliska) przy wykonywaniu takiej umowy,
 • prowadzą pozarolniczą działalność lub współpracują (jako osoba bliska) przy takiej działalności,
 • współpracują z przedsiębiorcą korzystającym z ulgi na start,
 • pracują odpłatnie na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • jesteś osobą duchowną,
 • jesteś doktorantem, który otrzymuje stypendium doktoranckie.

Jakie świadczenia przysługują z ubezpieczenia chorobowego?

Osobie posiadającej ubezpieczenie chorobowe przysługują następujące świadczenia:

1) zasiłek chorobowy;
2) świadczenie rehabilitacyjne;
3) zasiłek wyrównawczy;
4) zasiłek macierzyński;
5) zasiłek opiekuńczy.

Ile wynosi składka na ubezpieczenie chorobowe?

Wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe wyrażone są w formie stopy procentowej i wynoszą:

Ubezpieczenie chorobowe a wysokość zasiłku chorobowego

Osoba, która ma ubezpieczenie chorobowe może liczyć na miesięczny zasiłek chorobowy w wysokości:

 • 80% podstawy wymiaru,
 • 70% podstawy wymiaru – za okres pobytu w szpitalu,
 • 100% podstawy wymiaru, także za okres pobytu w szpitalu, jeżeli stałeś się niezdolny do pracy:
  • wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
  • w czasie ciąży,
  • wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.
4.7/5 - (6 votes)