Zaktualizowano: 24 września.2022 r.

Chcesz uzyskać orzeczenie stwierdzające niezdolność do pracy? Chcesz wiedzieć co możesz zrobić jeśli się nie zgadzasz z decyzją lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się kto orzeka o niezdolności do pracy, jakie masz prawa oraz znajdź aktualne siedziby komisji lekarskich ZUS w swoim województwie.

Kto wydaje orzeczenie o niezdolności do pracy?

Pojęcie niezdolności do pracy

Za niezdolną do pracy uważa się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu.

Niezdolność do pracy dzielimy na całkowitą lub częściową. Więcej można przeczytać w naszym wcześniejszym artykule: https://www.zus.info.pl/renta-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-kto-ma-do-niej-prawo/

Ocena niezdolności przez lekarza orzecznika i komisje lekarską

Lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych orzeka o niezdolności do pracy, jej stopniu oraz ustala:

  • datę powstania niezdolności do pracy,
  • trwałość lub przewidywany okres niezdolności do pracy,
  • związek przyczynowy niezdolności do pracy lub śmierci z określonymi okolicznościami, np. wypadkiem przy pracy, chorobą zawodową,
  • niezdolność do samodzielnej egzystencji,
  • celowość przekwalifikowania zawodowego.

Ważne!

Pamiętaj, że możesz wnieść sprzeciw od wydanego orzeczenia lekarza do komisji lekarskiej ZUS w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia z ZUS. Sprzeciw wobec orzeczenia lekarza orzecznika wnosimy na wniosku „Sprzeciw OL-4

Trzyosobowa Komisja lekarska ZUS przy ocenie stopnia i trwałości niezdolności do pracy oraz rokowania co do odzyskania zdolności do pracy uwzględnia:

  • stopień naruszenia sprawności organizmu oraz możliwość przywrócenia niezbędnej sprawności w drodze leczenia i rehabilitacji,
  • możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego, biorąc pod uwagę rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne.

Ważne!

Członek komisji lekarskiej nie może być równocześnie lekarzem orzecznikiem. Nie wniosłeś sprzeciwu co do decyzji komisji lekarskiej, twoje orzeczenie stanowi podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczeń. W przypadku, gdy nie zgadzasz się z orzeczeniem komisji lekarskiej możesz napisać odwołanie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, więcej przeczytasz w naszym artykule „Odwołanie od decyzji ZUS – Instrukcja krok po kroku

Kto może być lekarzem orzecznikiem lub członkiem komisji lekarskiej?

Lekarzem orzecznikiem lub członkiem komisji lekarskiej może być lekarz, który łącznie spełnia następujące warunki:

  • jest specjalistą, szczególnie w zakresie następujących dziedzin medycyny: choroby wewnętrzne, chirurgia, neurologia, psychiatria, medycyna pracy, medycyna społeczna, oraz
  • odbył przeszkolenie w zakresie ustalonym przez prezesa ZUS.

Kto orzeka o niezdolności do pracy?

Orzeczenie o niezdolność do pracy jest przyznawane przez lekarzy orzeczników oraz komisje lekarskie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Obszar działania lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

Lekarze orzecznicy urzędują w oddziałach ZUS w takich miastach jak: Białymstoku, Bielsku-Białej, Biłgoraju, Bydgoszczy, Chorzowie, Chrzanowie, Częstochowie, Elblągu, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Jaśle, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Legnicy, Lublinie, I Łodzi, Nowym Sączu, Olsztynie, Opolu, Ostrowie Wielkopolskim, Płocku, I Poznaniu, Radomiu, Rybniku, Rzeszowie, Siedlcach, Słupsku, Sosnowcu, Szczecinie, Tarnowie, Tomaszowie Mazowieckim, Toruniu, Wałbrzychu, II Warszawie, Wrocławiu, Zabrzu oraz Zielonej Górze. Adresy ZUS możesz znaleźć poprzez naszą wyszukiwarkę placówek ZUS pod tym linkiem (https://www.zus.info.pl/wyszukiwarka-zus/)

Siedziby komisji lekarskich Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

WojewództwoSiedziba komisji lekarskichWłaściwość terytorialna komisji lekarskich
dolnośląskieOddział we WrocławiuOddział we Wrocławiu
Oddział w Legnicy
Oddział w Wałbrzychu
kujawsko-pomorskieOddział w BydgoszczyOddział w Bydgoszczy
Oddział w Toruniu
lubelskieOddział w LublinieOddział w Lublinie
Oddział w Biłgoraju
lubuskieOddział w Zielonej GórzeOddział w Gorzowie Wielkopolskim
Oddział w Zielonej Górze
łódzkieI Oddział w ŁodziI Oddział w Łodzi
II Oddział w Łodzi
Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
małopolskieOddział w KrakowieOddział w Krakowie
Oddział w Chrzanowie
Oddział w Nowym Sączu
Oddział w Tarnowie
mazowieckieII Oddział w WarszawieI Oddział w Warszawie
II Oddział w Warszawie
III Oddział w Warszawie
Oddział w Płocku
Oddział w Siedlcach
opolskieOddział w OpoluOddział w Opolu
podkarpackieOddział w RzeszowieOddział w Rzeszowie
Oddział w Jaśle
podlaskieOddział w BiałymstokuOddział w Białymstoku
pomorskieOddział w GdańskuOddział w Gdańsku
Oddział w Elblągu
Oddział w Słupsku
śląskieOddział w ChorzowieOddział w Chorzowie
Oddział w Zabrzu
Oddział w Sosnowcu
Oddział w Częstochowie
Oddział w Rybniku
Oddział w Bielsku-Białej
świętokrzyskieOddział w KielcachOddział w Kielcach
Oddział w Radomiu
warmińsko-mazurskieOddział w OlsztynieOddział w Olsztynie
wielkopolskieI Oddział w PoznaniuI Oddział w Poznaniu
II Oddział w Poznaniu
Oddział w Pile
Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
zachodniopomorskieOddział w SzczecinieOddział w Szczecinie
Oddział w Koszalinie
4.5/5 - (63 votes)