Zaktualizowano: 22 września.2022 r.

Składki preferencyjne czyli obniżone składki ZUS przez 2 lata. Czym są preferencyjne składki ZUS? Kiedy przedsiębiorca może płacić preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne? Jak długo możesz płacić  preferencyjny ZUS? Przeczytaj nasz artykuł o składkach preferencyjnych płaconych przed przedsiębiorców do ZUS!

Składki ZUS

Składki preferencyjne – co to takiego?

Składki preferencyjne to składki na ZUS obniżone (preferencyjne) przez okres 24 pełnych miesięcy kalendarzowych od dnia objęcia ubezpieczeniami społecznymi, które są skierowane dla niektórych firm.

Kto może płacić preferencyjne składki na ZUS?

Osoba, która chce płacić preferencyjny ZUS musi spełnić łącznie dwa warunki:

 • nie prowadzisz i przez ostatnie 60 miesięcy kalendarzowych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie prowadziłeś pozarolniczej działalności,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej nie świadczysz na rzecz byłego pracodawcy takich samych usług jak na etacie; dotyczy to pracodawcy, u którego byłeś zatrudniony na podstawie umowy o pracę w tym samym roku, w którym założyłeś działalność, lub w roku poprzedzającym założenie działalności.

Kto nie może skorzystać preferencyjnych składek?

Z preferencyjnych składek ZUS nie możesz skorzystać, jeżeli aktualnie lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych:

 • prowadziłeś lub prowadziłaś pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych
 • wykonywałeś lub wykonywałaś działalność twórczą lub artystyczną
 • prowadziłeś lub prowadziłaś działalność gospodarczą w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne albo takiej, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • byłeś lub byłaś wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej
 • prowadziłeś lub prowadziłaś publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół na podstawie Prawa oświatowego.

Z obniżonych składek nie może skorzystać osoba z tobą współpracująca, między innymi członek rodziny lub osoba współpracująca na podstawie umowy.

Jak długo możesz płacić składki preferencyjne?

Preferencyjne składki możesz opłacać przez 24 pełne miesiące kalendarzowe od dnia objęcia ubezpieczeniami społecznymi.

Zawieszenie działalności gospodarczej nie przerywa biegu 24 miesięcy, czyli okres zawieszenia działalności wlicza się do okresu 24 miesięcy, w którym możesz płacić obniżone składki.

Ile wynoszą składki preferencyjne w 2022?

Jeśli opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Składki za styczeń – grudzień 2022 roku wynoszą:

 • Składka emerytalna w 2022 to 176,27 zł
 • Składka rentowa w 2022 to 72,24 zł
 • Składka chorobowa (dobrowolne) w 2022 to 22,12 zł
 • Składka wypadkowa w 2022 to 15,08 zł
 • Składka na ubezpieczenia zdrowotne w 2022 – wyliczamy według nowych zasad
RODZAJ UBEZPIECZENIA: EMERYTALNE RENTOWE WYPADKOWE CHOROBOWE
Podstawa wymiaru 903 zł
Wysokość składki w % 19,52% 8% 1,67% 2,45%
Kwota składki 176,27  zł 72,24 zł 15,08 zł 22,12 zł
Suma składek do zapłaty 285,71 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 263,59 zł

Sprawdź wysokość składki zdrowotnej w 2022 „https://www.zus.info.pl/skladka-zdrowotna-2022/” lub oblicz ją tutaj: https://www.zus.info.pl/kalkulator-skladki-zdrowotnej-zus/

Jakie składki ZUS po preferencyjnym ZUSie?

Osoby, którym skończył się okres preferencyjnego ZUSu mogą przejść na standardowe składki ZUS (normalny ZUS) lub jeśli spełniasz warunki to możesz płacić Mały ZUS Plus.

4.9/5 - (7 votes)