Zaktualizowano: 21 lutego.2024 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował informację w której podał wysokość waloryzacji świadczeń od 1 marca 2024. Waloryzacja jest przeprowadzana z urzędu więc nie musisz składać wniosku o przeliczenie świadczenia. Sprawdź o ile wzrosną świadczenia od 1 marca poniżej.

Od marca 2024 emerytury i renty będą wyższe o 12,12%

Czym jest waloryzacja?

Waloryzacja to termin, który odnosi się do zwiększenia wartości pieniężnej świadczenia w celu utrzymania jego realnej wartości na niezmienionym poziomie. Waloryzacja emerytur i rent jest prawnie określonym mechanizmem zwiększania nominalnej wysokości świadczeń emerytalno-rentowych z powodu utraty ich realnej wartości wynikającej głównie z inflacji. Waloryzacja ma charakter mieszany tzn. cenowo-płacowy – o wzroście świadczeń emerytalno-rentowych decyduje wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (ogółem lub dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów) i realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia.

Świadczenia długoterminowe

W ZUS waloryzacji podlegają świadczenia długoterminowe, czyli m.in. emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne i socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Obejmuje ona również dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

Ile wyniosą świadczenia po waloryzacji?

Waloryzacja wpłynie na wzrost m.in.:

  • najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty socjalnej – z 1588,44 zł do 1780,96 zł,
  • najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – po waloryzacji wyniesie 1335,72 zł,
  • kwoty granicznej, której przekroczenie odbiera całkowicie prawo do świadczenia uzupełniającego (tzw. 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji) – po waloryzacji zwiększy się do 2419,33 zł,
  • świadczenia honorowego dla stulatków – osoby, które swoje setne urodziny będą obchodzić po 29 lutego tego roku, otrzymają 6246,13 zł miesięcznie,
  • dodatku dla sieroty zupełnej – z 553,30 zł do 620,36 zł,
  • dodatku pielęgnacyjnego i dodatku za tajne nauczenie – z 294,39 zł do 330,07 zł,
  • dodatku pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – z 441,59 zł do 495,11 zł,
  • ryczałtu energetycznego – z 255,17 zł do 299,82 zł.

Waloryzacja przeprowadzana z urzędu

Aby świadczenie zostało zwaloryzowane, nie trzeba składać wniosków – odbywa się to automatycznie.

 

Źródło informacji:

  • https://www.zus.pl/-/od-marca-wy%C5%BCsze-emerytury-i-renty.-ile-wyniesie-%C5%9Bwiadczenie-po-waloryzacji-
5/5 - (1 vote)