Zaktualizowano: 22 września.2022 r.

Waloryzacja emerytur i rent w 2021 roku – ile wyniesie? Jakie będą podwyżki emerytur i rent od 1 marca? Jakie świadczenia będą wyższe od 1 marca 2021? O ile wzrosły najniższe emerytury i renty od 1 marca 2021 r.? Czy trzeba składać wniosek o waloryzację świadczenia ZUS w 2021? Ile wynosi najniższa emerytura od 1 marca 2021? Na czym polega waloryzacja? Waloryzacja rent i emerytur w 2021 tabela brutto!

Waloryzacja rent i emerytur w 2021 roku

Na czym polega waloryzacja?

Waloryzacja ma za zadanie zachować realną wartość wypłacanych świadczeń w stosunku do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W tym celu emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia 1 marca. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji.

Wskaźnik waloryzacji 104,24% od 1 marca 2021

W tym roku ZUS stosuje waloryzację procentową. Polega ona na pomnożeniu świadczenia, które przysługuje 28 lutego 2021 r. (w kwocie brutto) przez wskaźnik 104,24%. Jeśli przykładowo 28 lutego 2021 r. emerytura wynosiła 2000 zł brutto, to od 1 marca 2021 r. jej wysokość wzrasta do 2084,80 zł (2000 zł x 104,24% = 2084,80 zł).

Jakie świadczenia będą wyższe od 1 marca 2021?

Od 1 marca 2021 r. wyższe będą kwoty świadczeń długoterminowych, m.in. emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy czy rent rodzinnych, a także dodatków do tych świadczeń, np. dodatku pielęgnacyjnego czy dodatku dla sierot zupełnych.

Od 1 marca 2021 r. minimalna emerytura wynosi 1250,88 zł brutto, czyli o 50,88 zł więcej niż przed tą datą. O taką samą kwotę wzrosła minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna. Natomiast minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła o 38,16 zł i wynosi od 1 marca 938,16 zł brutto.

Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2021 r. wynoszą:

Rodzaj świadczeniaKwota
emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna1250,88 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy938,16 zł
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa1501,06 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową1125,79 zł

Waloryzacja rent i emerytur w 2021 tabela

Sprawdź w naszej tabeli o ile wzrośnie świadczenie pobierane z ZUS od 1 marca 2021 na przykładach:

Emerytura przed waloryzacją bruttoEmerytura pod 1 marca 2021 brutto
12001250,88
13001355,12
14001459,36
15001563,6
16001667,84
17001772,08
18001876,32
19001980,56
20002084,8
21002189,04
22002293,28
23002397,52
24002501,76
25002606
26002710,24
27002814,48
28002918,72
29003022,96
30003127,2
40004169,6
41004273,84
42004378,08
43004482,32
44004586,56
50005212

Czy trzeba złożyć wniosek o waloryzację świadczenia?

Osoby, które otrzymują świadczenie z ZUS nie muszą składać wniosku o waloryzację bo ZUS przeprowadza ją z urzędu. Emeryci i renciści otrzymają decyzje od ZUS w sprawie nowej wysokości świadczenia.

 

Źródło informacji:

  • https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/emerytury-i-renty
4/5 - (4 votes)