Zaktualizowano: 22 września.2022 r.

Waloryzacja emerytur i rent w 2021 roku – ile wyniesie? Jakie będą podwyżki emerytur i rent od 1 marca? Jakie świadczenia będą wyższe od 1 marca 2021? O ile wzrosły najniższe emerytury i renty od 1 marca 2021 r.? Czy trzeba składać wniosek o waloryzację świadczenia ZUS w 2021? Ile wynosi najniższa emerytura od 1 marca 2021? Na czym polega waloryzacja? Waloryzacja rent i emerytur w 2021 tabela brutto!

Waloryzacja rent i emerytur w 2021 roku

Na czym polega waloryzacja?

Waloryzacja ma za zadanie zachować realną wartość wypłacanych świadczeń w stosunku do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W tym celu emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia 1 marca. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji.

Wskaźnik waloryzacji 104,24% od 1 marca 2021

W tym roku ZUS stosuje waloryzację procentową. Polega ona na pomnożeniu świadczenia, które przysługuje 28 lutego 2021 r. (w kwocie brutto) przez wskaźnik 104,24%. Jeśli przykładowo 28 lutego 2021 r. emerytura wynosiła 2000 zł brutto, to od 1 marca 2021 r. jej wysokość wzrasta do 2084,80 zł (2000 zł x 104,24% = 2084,80 zł).

Jakie świadczenia będą wyższe od 1 marca 2021?

Od 1 marca 2021 r. wyższe będą kwoty świadczeń długoterminowych, m.in. emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy czy rent rodzinnych, a także dodatków do tych świadczeń, np. dodatku pielęgnacyjnego czy dodatku dla sierot zupełnych.

Od 1 marca 2021 r. minimalna emerytura wynosi 1250,88 zł brutto, czyli o 50,88 zł więcej niż przed tą datą. O taką samą kwotę wzrosła minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna. Natomiast minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła o 38,16 zł i wynosi od 1 marca 938,16 zł brutto.

Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2021 r. wynoszą:

Rodzaj świadczenia Kwota
emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna 1250,88 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 938,16 zł
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa 1501,06 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 1125,79 zł

Waloryzacja rent i emerytur w 2021 tabela

Sprawdź w naszej tabeli o ile wzrośnie świadczenie pobierane z ZUS od 1 marca 2021 na przykładach:

Emerytura przed waloryzacją brutto Emerytura pod 1 marca 2021 brutto
1200 1250,88
1300 1355,12
1400 1459,36
1500 1563,6
1600 1667,84
1700 1772,08
1800 1876,32
1900 1980,56
2000 2084,8
2100 2189,04
2200 2293,28
2300 2397,52
2400 2501,76
2500 2606
2600 2710,24
2700 2814,48
2800 2918,72
2900 3022,96
3000 3127,2
4000 4169,6
4100 4273,84
4200 4378,08
4300 4482,32
4400 4586,56
5000 5212

Czy trzeba złożyć wniosek o waloryzację świadczenia?

Osoby, które otrzymują świadczenie z ZUS nie muszą składać wniosku o waloryzację bo ZUS przeprowadza ją z urzędu. Emeryci i renciści otrzymają decyzje od ZUS w sprawie nowej wysokości świadczenia.

 

Źródło informacji:

  • https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/emerytury-i-renty
4/5 - (4 votes)