Zaktualizowano: 9 września.2021 r.

Przeliczenie czerwcowych emerytur w 2021 bez wniosku. Osoby, którym przyznano prawo do emerytury w czerwcu tego roku, ZUS przeliczy jej wysokość na korzystniejszych zasadach automatycznie bez składania wniosku. Prezydent Andrzej Duda w połowie sierpnia 2021 podpisał ustawę, która rozwiązuje problem tzw. emerytur czerwcowych.

emerytury

Przeliczymy czerwcowe emerytury bez wniosku

ZUS informuje osoby, które przyszły na emeryturę w czerwcu 2021, że nie muszą składać wniosku o przeliczenie bo zostanie to zrobione z automatu.

Komu ZUS automatycznie przeliczy emerytury?

Zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621), ZUS ponownie obliczy wysokość emerytur, o które wnioskowano w czerwcu 2021 roku. Dotyczy to również emerytur przyznanych w czerwcu z urzędu (osobom uprawnionym do renty, które ukończyły wiek emerytalny) oraz rent rodzinnych po osobach zmarłych po 31 maja 2021 r.

Dzięki nowej ustawie, przy ustalaniu wysokości emerytury w czerwcu będziemy mogli uwzględnić dodatkowe waloryzacje kwartalne, które dotąd nie przysługiwały. Kluczowe jest to, że waloryzacje kwartalne, w szczególności za I kwartał roku, są korzystniejsze niż waloryzacja roczna – wyjaśnia prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Ile czasu ma ZUS na przeliczenie świadczeń?

ZUS na przeliczenie świadczeń ma 30 dni od wejścia w życie ustawy (od 18 września 2021). Osoby, których te przepisy dotyczą, dostaną wyrównanie świadczenia od ZUS od dnia, w którym im ono przysługiwało.

Emerytury czerwcowe były problematyczne

Według Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w poprzednich latach (nie licząc roku 2020 r.) osoby, składające wniosek o emeryturę w czerwcu, otrzymywały świadczenie niższe, niż gdyby wystąpiły z takim wnioskiem np. w maju lub lipcu. W ramach Tarczy Antykryzysowej udało się wprowadzić szczególne przepisy dla osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu 2020 roku. ZUS ustalał im emeryturę w ten sam sposób jak emeryturę majową, o ile takie rozwiązanie było dla tych osób korzystniejsze.

ZUS każdego roku doradzał ludziom, aby, jeśli to możliwe, nie przechodzili na emeryturę w czerwcu, lecz poczekali przynajmniej do lipca. Działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przynosiły efekty, ponieważ swoją decyzję o przechodzeniu na emeryturę w czerwcu przekładało kilkanaście tysięcy osób.

3.7/5 - (4 votes)