Zaktualizowano: 1 marca.2024 r.

Najniższa emerytura w 2024 roku w związku z coroczną waloryzacją od 1 marca 2024 wzrośnie o 192,52 zł brutto. Ile obecnie wynosi najniższa emerytura? Komu przysługuje najniższa emerytura w 2024? Ile wynosi najniższa emerytura netto? Ile wynosi najniższa emerytura brutto?

Ile wynosi najniższa emerytura i kto ma do niej prawo?

Czym jest emerytura?

Emerytura to świadczenie pieniężne wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osobom, które po osiągnięciu wieku emerytalnego decydują się na zaprzestanie aktywności zawodowej. Celem świadczenia jest zabezpieczenie bytu tych osób. Emerytura przyznawana jest na wniosek lub w określonych sytuacjach z urzędu.

Ile obecnie wynosi najniższa emerytura?

Najniższa emerytura od 1 marca 2024 roku wynosi 1780,96 zł brutto. Najniższa emerytura wzrosła o 192,52 zł w stosunku do 2023 r w wyniku corocznej waloryzacji.

Jakie dokumenty należy złożyć starając się o najniższą emeryturę?

Osoby, które starają się o najniższą emeryturę muszą dostarczyć do ZUS następujące dokumenty:

  • wypełnione formularze (wniosek EMP oraz informację ERP-6)
  • dokumenty potwierdzające przebyty czas zatrudnienia i wysokość wynagrodzeń

Formularze, które są wymagane do uzyskania najniższej emerytury możesz pobrać z oficjalnej strony www.zus.pl lub w najbliższej jednostce ZUS. Formularze ZUS znajdziesz również tutaj: wniosek EMP (https://www.zus.info.pl/wniosek-emp/) oraz Informacja ERP-6 (https://www.zus.info.pl/informacja-erp-6/).

Komu przysługuje najniższa emerytura?

Na najniższą emeryturę mogą liczyć osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (od 1 października 2017 r. jest to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) oraz staż ubezpieczeniowy wynoszący 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna).

W przypadku osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego i niespełnienia warunku stażu ubezpieczeniowego wynoszącego 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna) ZUS obliczy emeryturę na podstawie zgromadzonego kapitału.  Najniższa przyznana emerytura za styczeń 2021 r. w Polsce wyniosła 3 grosze.

 

Źródło informacji:

  • https://www.zus.pl/swiadczenia/renty/kwoty-najnizszych-swiadczen-emerytalno-rentowych
4.4/5 - (68 votes)