Ile wynosi najniższa emerytura i kto ma do niej prawo?

Najniższa emerytura w 2021 roku w związku z coroczną waloryzacją od 1 marca wzrosła o 50,88 zł brutto. Ile obecnie wynosi najniższa emerytura? Komu przysługuje najniższa emerytura? Ile wynosi najniższa emerytura netto? Ile wynosi najniższa emerytura brutto?

Ile wynosi najniższa emerytura i kto ma do niej prawo?

Czym jest emerytura?

Emerytura to świadczenie pieniężne wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osobom, które po osiągnięciu wieku emerytalnego decydują się na zaprzestanie aktywności zawodowej. Celem świadczenia jest zabezpieczenie bytu tych osób. Emerytura przyznawana jest na wniosek lub w określonych sytuacjach z urzędu.

Ile obecnie wynosi najniższa emerytura?

Najniższa emerytura od 1 marca 2021 roku wynosi 1250,88 zł brutto czyli 1066,24 zł netto (na rękę). Najniższa emerytura wzrosła o 50,88 zł w stosunku do 2020 r w wyniku corocznej waloryzacji.

Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2021 r. wynoszą:

Rodzaj świadczeniaKwota
emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna1250,88 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy938,16 zł
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa1501,06 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową1125,79 zł

Wskaźnik waloryzacji 104,24% od 1 marca 2021

Na wysokość najniższych emerytur i innych świadczeń ma wpływ wskaźnik waloryzacji. W tym roku ZUS stosuje waloryzację procentową. Polega ona na pomnożeniu świadczenia, które przysługuje 28 lutego 2021 r. (w kwocie brutto) przez wskaźnik 104,24%. Jeśli przykładowo 28 lutego 2021 r. najniższa emerytura wynosiła 1200 zł brutto, to od 1 marca 2021 r. jej wysokość wzrasta do 1 250,88 zł (1200 zł x 104,24% = 1 250,88 zł). Więcej można przeczytać w naszym artykule „Waloryzacja rent i emerytur w 2021 roku„.

Jakie dokumenty należy złożyć starając się o najniższą emeryturę?

Osoby, które starają się o najniższą emeryturę muszą dostarczyć do ZUS następujące dokumenty:

  • wypełnione formularze (wniosek EMP oraz informację ERP-6)
  • dokumenty potwierdzające przebyty czas zatrudnienia i wysokość wynagrodzeń

Formularze, które są wymagane do uzyskania najniższej emerytury możesz pobrać z oficjalnej strony www.zus.pl lub w najbliższej jednostce ZUS. Formularze ZUS znajdziesz również tutaj: wniosek EMP (https://www.zus.info.pl/wniosek-emp/) oraz Informacja ERP-6 (https://www.zus.info.pl/informacja-erp-6/).

Komu przysługuje najniższa emerytura?

Na najniższą emeryturę mogą liczyć osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (od 1 października 2017 r. jest to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) oraz staż ubezpieczeniowy wynoszący 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna).

W przypadku osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego i niespełnienia warunku stażu ubezpieczeniowego wynoszącego 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna) ZUS obliczy emeryturę na podstawie zgromadzonego kapitału.  Najniższa przyznana emerytura za styczeń 2021 r. w Polsce wyniosła 3 grosze.

4.2/5 - (11 votes)