Informacja ERP-6

Informacja ERP-6

Formularz ERP-6 – Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych

Aktualizacja formularza: 13 czerwca 2019 r.

►►► Kliknij aby pobrać formularz ERP-6 z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Do jakich wniosków dołącza się formularz ERP-6?

Dołącz ten formularz do wniosku o:
– emeryturę,
– emeryturę pomostową,
– emeryturę częściową,
– rentę z tytułu niezdolności do pracy,
– nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
– świadczenie przedemerytalne,
– ustalenie kapitału początkowego,
– rentę rodzinną – jeżeli osoba zmarła, po której ma być przyznana renta, nie miała ustalonego prawa do
świadczenia.

Po co składasz formularz ERP-6?

Za pomocą tego formularza poinformujesz ZUS o przebytych przez Siebie okresach składkowych i nieskładkowych i innych okresach, np. okresach ubezpieczenia społecznego rolników – co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie Twojego wniosku o świadczenie emerytalno-rentowe/ustalenie kapitału początkowego.

Jeśli wnioskujesz o rentę rodzinną, informacja o okresach składkowych i nieskładkowych osoby zmarłej, po której ma być przyznana renta rodzinna i która nie miała ustalonego prawa do świadczenia emerytalno-rentowego, ułatwi to ustalenie czy zmarłemu przysługiwałoby świadczenie i jakiego rodzaju.