Zaktualizowano: 1 marca.2024 r.

Dodatek dla sierot zupełnych to świadczenie o które mogą się starać osoby, które pobierają rentę rodzinną i których oboje rodzice nie żyją. Sprawdź jakie musisz złożyć dokumenty aby otrzymać dodatek dla sierot zupełnych oraz jaka jest wysokość dodatku dla sierot zupełnych w tym roku.

poszukiwania informacji o dodatku dla sierot zupełnych

Dodatek dla sieroty zupełnej – co to jest?

Dodatek dla sieroty zupełnej to rodzaj świadczenia z którego mogą skorzystać osoby uprawnione do renty rodzinnej nieposiadające obojga rodziców lub po zmarłej matce gdy ojciec był nieznany.

Ile wynosi dodatek dla sierot zupełnych w 2024?

Wysokość dodatku dla sierot zupełnych podlega corocznej waloryzacji z rentą rodziną. Od 1 marca 2024 r. dodatek dla sieroty zupełnej wynosi 620,36 zł. Aktualne kwoty dodatków możesz sprawdzić na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/kwoty-najnizszych-swiadczen-emerytalno-rentowych).

Rodzaj dodatku Kwota
dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie 330,07 zł
dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji 495,11 zł
dodatek dla sieroty zupełnej 620,36 zł
dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego 330,07 zł
dodatek kompensacyjny 49,51 zł
świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych 330,07 zł
świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy od 16,55 zł
do 330,07 zł

 

dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego 1263,73 zł

W przypadku dodatku dla sierot zupełnych dodatek ten jest wypłacany każdej sierocie zupełnej bez względu na ilość uprawnionych do tego świadczenia.

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Starając się o dodatek dla sieroty zupełnej musimy pamiętać o tym aby złożyć odpowiednie dokumenty, które są wymagane:

 • Wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej (Wniosek ERRD)
 • dokumenty stwierdzające daty zgonu rodziców
 • dokument stwierdzający datę zgonu matki i akt urodzenia, z którego wynika brak danych ojca.

Gdzie złożyć dokumenty związane z dodatkiem?

Dokumentacje związaną ze staraniem się o dodatek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej placówce ZUS lub za pośrednictwem operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego. Adres najbliższej placówki ZUS znajdziesz przez naszą wyszukiwarkę placówek (https://www.zus.info.pl/wyszukiwarka-zus/).

Ile trzeba czekać na decyzję?

Organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna ZUS wyznaczona przez Prezesa ZUS po przesłaniu kompletu dokumentów ma termin 30 dni na wydanie decyzji.

Kontakt z ZUS w sprawie dodatku

Masz jakieś wątpliwości związane z formalnościami dotyczącymi dodatku? Skorzystaj z pomocy ZUS:

 • w Centrum Obsługi Telefonicznej
  • pod numerem telefonu 22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora)
  • za pośrednictwem e-mail cot@zus.pl
  • przez komunikator Skype na stronie www.zus.pl lub pod zus_centrum_obslugi_tel
  • przez czat na stronie www.zus.pl

konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.– pt. w godz. 7.00–18.00

Odwołanie od decyzji w sprawie dodatku dla sieroty zupełnej

Dostałeś negatywną decyzję związaną z przyznaniem dodatku dla sieroty zupełnej? Masz miesiąc czasu aby bezpłatnie się odwołać od decyzji w sprawie przyznania dodatku. Odwołanie musisz złożyć na piśmie lub ustnie do protokołu w placówce ZUS, która wydała decyzje do sądu okręgowego.

 

 

Źródło informacji:

 • https://www.zus.pl/swiadczenia/dodatki-do-swiadczen-emerytalno-rentowych/dodatek-dla-sierot-zupelnych
 • Art. 76 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.)
4.6/5 - (27 votes)