Zaktualizowano: 26 listopada.2023 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) informuje na swojej stronie internetowej o skróceniu czasu na przekazywanie korekt dokumentów rozliczeniowych do 1 stycznia 2024 r. za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Czy trzeba coś jeszcze wiedzieć o skróceniu czasu na przekazywanie korekt dokumentów rozliczeniowych?

Ważne terminy korygowania dokumentów!

ZUS przypomina jeśli jesteś płatnikiem składek to dokumenty za okres od stycznia 1999 do grudnia 2021 r. możesz korygować tylko do 1 stycznia 2024 r. Od 2022 r. możesz składać korektę dokumentów rozliczeniowych w ciągu 5 lat od dnia, w którym upłynął termin opłacenia składki.

Korygowanie bez ograniczenia w czasie obowiązywało do końca 2021 r.

ZUS przypomina, że przepisy ustawy zmieniającej [Ustawa z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621)] wprowadziły zmiany odnośnie okresu składania korekt deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych. Do końca 2021 r. była możliwość korygowania dokumentów rozliczeniowych bez ograniczenia w czasie.

Po 1 stycznia 2024 r.

W związku z tym, po 1 stycznia 2024 r.:

 1. dla okresów od 01/1999 r. do 11/2018 r.:
 • płatnik nie może złożyć dokumentów rozliczeniowych korygujących i pierwszorazowych,
 • ZUS nie może sporządzać korekt dokumentów rozliczeniowych i dokumentów rozliczeniowych pierwszorazowych na koncie płatnika,
 • zapisy będą księgowane na koncie ubezpieczonego na podstawie prawomocnej decyzji i wyroku sądu;
 1. dla okresów od 12/2018 r. do 12/2021 r.:
 • płatnik nie może złożyć dokumentów rozliczeniowych korygujących,
 • płatnik może złożyć dokumenty rozliczeniowe pierwszorazowe,
 • ZUS może korygować dokumenty rozliczeniowe na koncie płatnika i sporządzać dokumenty rozliczeniowe pierwszorazowe na podstawie prawomocnej decyzji i wyroku sądu.

Okresy rozliczeniowe, których będzie dotyczyło ograniczenie w zakresie możliwości składania dokumentów rozliczeniowych (pierwszorazowych i korekt) będą sukcesywnie przesuwane wraz z upływem terminu płatności składek za kolejne miesiące.

Skorzystaj z pomocy od ZUS

Istotne jest aby każdy płatnik składek zweryfikował dokumenty rozliczeniowe, które przekazał do ZUS za okresy od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r.

Dlatego Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje pomoc płatnikom. Płatnik, który chce złożyć dokumenty korygujące przez program Płatnik lub e-Płatnik, może zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie plików KEDU z danymi za okresy wcześniejsze niż te, które ma w swojej bazie danych.

Pomoc w weryfikacji rozliczeń i wyjaśnień zasad korygowania dokumentów rozliczeniowych można uzyskać:

 • podczas e-wizyty w ZUS,
 • telefonicznie – w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) – tel. 22 560-16-00,
 • w dowolnej placówce ZUS.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/-/skr%C3%B3cenie-czasu-na-przekazywanie-korekt-dokument%C3%B3w-rozliczeniowych-1
5/5 - (1 vote)