Zaktualizowano: 5 grudnia.2022 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od tego roku obowiązują nowe terminy, w jakich płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA). Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przypomina o tym za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Płatnicy składek mogą spodziewać się wiadomości na swoich profilach na PUE ZUS. Zobacz jakie terminy obowiązują dla składania korekt.

Zmiany dotyczące składki zdrowotnej od 2022 r.

Skrócenie czasu na przekazywanie korekt dokumentów rozliczeniowych od 2022 r.

Od 2022 r. obowiązują nowe terminy, w jakich płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA). ZUS przypomina o tym za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Płatnicy składek mogą spodziewać się wiadomości na swoich profilach na PUE ZUS.

Jakie dokumenty rozliczeniowe składać do ZUS?

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) składamy następujące dokumenty rozliczeniowe ZUS:

  • ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa – do rozliczenia składek oraz wypłaconych w danym miesiącu świadczeń.
  • ZUS RCA – imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach – do rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i/ lub wypłaconych świadczeń za Twoich pracowników (czyli osoby ubezpieczone).
  • ZUS RPA – imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/ okresach pracy nauczycielskiej,
  • ZUS RSA – imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek – do wykazania wypłaconych świadczeń oraz przerw w opłacaniu składek za Twoich pracowników.

Nowe terminy składania korekt dokumentów rozliczeniowych

Płatnik składek może przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za okresy:

  • od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. – w terminie do 1 stycznia 2024 r.
  • od stycznia 2022 r. – do 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.

Płatnik składek, który dostarczy korekty po tych terminach musi się liczyć z tym, że ZUS nie przyjmie korekt dokumentów rozliczeniowych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych radzi zweryfikować dokumenty rozliczeniowe, które zostały przekazane do ZUS.

Pomoc ZUS dla płatników składek

Płatnik składek ma prawo skorzystać z pomocy ZUS i zweryfikować dokumenty rozliczeniowe, które przekazał do ZUS. Jeśli będzie składać je przez program Płatnik lub e-Płatnik, może zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie plików KEDU z danymi za okresy wcześniejsze niż te, które ma w swojej bazie danych. Pomoc w weryfikacji rozliczeń i wyjaśnień zasad korygowania dokumentów rozliczeniowych można uzyskać podczas e-wizyty w ZUS, w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT), w placówce ZUS.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/-/skr%C3%B3cenie-czasu-na-przekazywanie-korekt-dokument%C3%B3w-rozliczeniowych
  2. https://www.zus.info.pl/dokumenty-rozliczeniowe-zus/
5/5 - (40 votes)