Zaktualizowano: 23 września.2022 r.

ZUS RPA

Formularz ZUS RPA – Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej

Formularz obowiązuje od 1.01.2019 r.

►►► Kliknij aby pobrać formularz ZUS RPA z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

ZUS RPA – co to jest?

Dokument ZUS RPA to dokument rozliczeniowy stosowany od 1 stycznia 2019 r. Zawarte w nim
dane ZUS będzie wykorzystywać do ustalania prawa i wysokości świadczeń emerytalno-rentowych.
Składasz go za ubezpieczonych, których zatrudniłeś:

 • jako pracowników,
 • na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
  do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
  Dokument ZUS RPA składasz, jeśli w danym miesiącu:
 • pracownik wykonywał pracę nauczycielską,
 • wypłaciłeś ubezpieczonemu przychód należny za inny rok kalendarzowy niż rok, którego
  raport dotyczy (podany w bloku I. Dane organizacyjne), i przychód ten stanowił podstawę
  wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe lub – jeśli ubezpieczony przekroczył
  roczną podstawę wymiaru tych składek – podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie
  wypadkowe,
 • obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego
  i opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego – wypłaciłeś ubezpieczonemu przychód
  należny za dany miesiąc albo za inny rok kalendarzowy (np. dodatek stażowy) i przychód ten
  w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowił podstawy wymiaru składek
  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
5/5 - (6 votes)