Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE)

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) to narzędzie, dzięki któremu internetowy klient Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma możliwość w jednym miejscu zrealizować większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi, świadczeniami i płatnościami bez wychodzenia z domu.

Do kogo skierowany jest portal PUE ZUS?

 • osób ubezpieczonych (na przykład pracownicy, zleceniobiorcy),
 • płatników składek (na przykład: pracodawcy, osoby, które prowadzą działalność pozarolniczą),
 • świadczeniobiorców (na przykład emerytów i rencistów),
 • lekarzy,
 • komorników.

Kto może skorzystać z PUE ZUS?

Platforma Usług Elektronicznych ZUS jest przeznaczona dla wszystkich klientów ZUS. Aby skorzystać z dobrodziejstw platformy usług elektronicznych wystarczy spełnić poniższe warunki:

 • Mieć ukończone 13 lat
 • Założyć konto na PUE ZUS
 • Potwierdzić swoją tożsamość

Co znajdziesz w portalu PUE?

Na PUE możesz załatwić wiele spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym. Na swoim profilu znajdziesz zakładkę odpowiednią dla każdej roli (jako ubezpieczony, świadczeniobiorca, płatnik składek, lekarz, komornik). W zakładce znajdziesz dane i usługi, z których możesz skorzystać.

PUE ZUS DLA UBEZPIECZONYCH (na przykład pracowników, zleceniobiorców)
W zakładce „ubezpieczony” możesz:

 • sprawdzić stan swojego konta w ZUS;
 • sprawdzić informacje o ubezpieczeniach, do których zgłosił cię pracodawca, zleceniodawca oraz sprawdzić informacje o podstawach i składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
 • sprawdzić, czy członkowie twojej rodziny zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego;
 • sprawdzić informacje o zwolnieniach lekarskich oraz ustawić subskrypcje z powiadomieniem na SMS lub e-mail, który otrzymasz, gdy lekarz wystawi ci elektroniczne zwolnienie (e-ZLA);
 • obliczyć w kalkulatorze emerytalnym swoją przyszłą prognozowaną emeryturę;
 • złożyć wniosek z programu Rodzina 500+,
 • samodzielnie utworzyć potwierdzenie swoich danych w ZUS aby przekazać je do instytucji, która takiego potwierdzenia od ciebie oczekuje.

PUE ZUS DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW (na przykład emerytów i rencistów)
W zakładce „świadczeniobiorca” możesz:

 • sprawdzić informacje o przyznanych i wypłacanych świadczeniach (emeryturach, rentach, zasiłkach);
 • mieć dostęp do formularzy PIT;
 • sprawdzić, czy członkowie twojej rodziny zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego;
 • złożyć wniosek o zmianę danych do wypłaty świadczenia, np. podać numer swojego rachunku bankowego.

PUE ZUS DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK (na przykład: pracodawców, osób, które prowadzą działalność gospodarczą)
W zakładce „płatnik” możesz:

 • sprawdzić stan bieżących rozliczeń;
 • sprawdzić informacje o osobach zgłoszonych do ubezpieczeń; mieć dostęp do elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) swoich pracowników;
 • założyć wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek;
 • wypełniać i wysyłać dokumenty ubezpieczeniowe przez bezpłatną aplikację ePłatnik ( jeśli zgłaszasz do ubezpieczeń do 100 osób);
 • samodzielnie utworzyć potwierdzenie swoich danych w ZUS aby przekazać je do instytucji, która takiego potwierdzenia od ciebie oczekuje.

PUE ZUS DLA LEKARZY

 • W zakładce „lekarz” możesz wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie oraz niektóre wnioski, np. wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS;
 • pobrać bezpłatny certyfikat z ZUS do podpisywania e-ZLA oraz np. e-recept.

Z tej zakładki korzysta również asystent medyczny, którego lekarz upoważni do wystawania w jego imieniu zwolnień.

PUE ZUS DLA KOMORNIKÓW
W zakładce „komornik” możesz:

 • uzyskać niezbędne dane do prowadzonych przez ciebie spraw komorniczych;
 • złożyć wniosek o udzielnie informacji dotyczących ubezpieczonych bądź płatników, wobec których prowadzisz egzekucję.

ZUS PUE – Jak zarejestrować konto?

1/ Wejdź na www.zus.pl i wybierz z menu „Zarejestruj w PUE”

Aby zarejestrować się w portalu PUE ZUS, na stronie głównej www.zus.pl wybierz przycisk [Zarejestruj w PUE] (na górze strony).

2/ Wybierz sposób rejestracji i wypełnij formularz.

Masz do wyboru rejestrację: [Dla Ciebie], [Dla przedsiębiorców] oraz [Dla firm]. Udostępnione zostały Ci różne sposoby rejestracji. Możesz użyć profilu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo bankowości elektronicznej w banku, który podpisał porozumienie z ZUS. Możesz również samodzielnie wypełnić formularz rejestracji. Formularz rejestracyjny nieznacznie różni się w zależności od wybranego sposobu. Jeśli wybierzesz rejestrację [Dla przedsiębiorców], musisz wpisać również swój NIP

3/ Zapoznaj się z regulaminem i zaakceptuj go.

Aby założyć profil na PUE: Potwierdź, że nie jesteś robotem., Zapoznaj się z regulaminem., Zaznacz pierwsze dwa check-boxy (kwadraciki): – Akceptację Regulaminu PUE, – Zgodę dotyczącą danych adresowych i innych danych., Zaznaczenie trzeciego check-boxu jest opcjonalne.

4/ Zarejestruj profil
Gdy wprowadzisz wszystkie wymagane dane i zatwierdzisz regulamin, kliknij przycisk
[ZAREJESTRUJ PROFIL]. Wyświetli się okno z informacją o pomyślnej rejestracji profilu. Wiadomość z Twoim loginem zostanie wysłany też na adres e-mail podany w formularzu.

Więcej informacji o rejestracji na PUE „https://www.zus.info.pl/jak-zarejestrowac-konto-na-pue/

FAQ PUE ZUS – najczęściej zadawane pytania

 • Jak mogę zalogować się do PUE ZUS?

Wejdź na https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi i zaloguj się do PUE ZUS na jeden z 4 sposobów: 1) za pomocą loginu i hasła PUE, 2) za pomocą profilu zaufanego/login.gov.pl, 3) za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 4) za pomocą bankowości elektronicznej.

 • Jak sprawdzić na PUE ZUS czy firma zgłosiła mnie do ubezpieczeń?

Osoba ubezpieczona po zalogowaniu do PUE ZUS w zakładce [Ubezpieczenia i płatnicy] może sprawdzić czy płatnik składek zgłosił ją do ubezpieczeń.

 • Czy przez PUE ZUS mogę umówić wizytę w placówce ZUS?

Na PUE ZUS możesz umówić się na wizytę w placówce ZUS.

 • Jak przypomnieć hasło do PUE ZUS?

Jeśli zapomniałeś hasła do PUE ZUS to wejdź na https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi kliknij „Nie pamiętasz hasła?” i wybierz gdzie ma być wysłane hasło (na e-maila lub telefon).