Zaktualizowano: 29 lutego.2024 r.

Ile wynosi renta socjalna w 2024 i komu przysługuje? W przypadku gdy jesteś niezdolny do pracy możesz się ubiegać o rentę socjalną z ZUS.  Sprawdź już teraz czy przysługuje Ci renta socjalna od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych! W naszym poradniku o rencie socjalnej dowiesz się takich informacji jak: jakie trzeba spełnić warunki aby otrzymać rentę socjalną od ZUS, jakie musisz złożyć dokumenty itp.
Pieniądze z renty socjalnej przyznawanej przez ZUS

Co to jest renta socjalna?

Renta socjalna z ZUS – to rodzaj świadczenia wypłacanego z ZUS co miesiąc osobom niezdolnym do pracy. Renta socjalna przysługuje osobom, którym lekarz orzecznik ZUS  lub komisja lekarska ZUS stwierdziła, że jesteś całkowicie niezdolny do pracy i ta niezdolność powstała w określonym czasie.
ważne!
Rentę socjalną waloryzuje się na zasadach i w trybie określonych dla emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Waloryzacji renty socjalnej dokonuje jednostka organizacyjna Zakładu lub organ emerytalno-rentowy.

Renta socjalna komu przysługuje?

Renta socjalna przysługuje osobom, które spełniają następujące warunki:
Wnioskujący jest osobą pełnoletnią, czyli:

 • masz ukończone 18 lat,
 • jesteś kobietą, która wyszła za mąż po ukończeniu 16 lat.

Lekarz orzecznik ZUS stwierdzi:

 • że jesteś całkowicie niezdolny/a do pracy i ta niezdolność powstała w określonym czasie.

Nie masz prawa do poniższych świadczeń:

 • emerytury,
 • uposażenia w stanie spoczynku,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • renty inwalidzkiej,
 • renty strukturalnej,
 • zasiłku przedemerytalnego,
 • świadczenia przedemerytalnego,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • innego świadczenia o charakterze rentowym z zagranicznej instytucji.

Jeśli osoba wnioskująca o rentę socjalną korzysta z jednego z powyższych świadczeń to niestety nie ma prawa do otrzymania renty socjalnej z ZUS.

Jaka jest wysokość renty socjalnej w 2024?

Wysokość renty socjalnej od 1 marca 2024 r. wynosi 1780,96 zł, renta socjalna podlega corocznej waloryzacji i dlatego aby sprawdzić aktualną kwotę świadczenia warto sprawdzić informację na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod adresem:

 • https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/kwoty-najnizszych-swiadczen-emerytalno-rentowych
Rodzaj świadczenia Kwota
emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna i renta rodzinna 1780,96 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 1335,72 zł
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa 2137,15 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 1602,86 zł
kwota świadczenia przedemerytalnego 1794,70 zł

Jakie dokumenty do renty socjalnej?

Jeśli starasz się o rentę socjalną musisz złożyć odpowiednie dokumenty do ZUS, poniżej lista wymaganych dokumentów aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych  mógł ustalić Twoje prawo do renty socjalnej:

 • Wniosek o rentę socjalną
 • Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, które potwierdzi okres Twojej nauki
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia (zaświadczenie OL-9) wypełnione przez lekarza
 • Inną dokumentację medyczną, która może potwierdzić Twój stan zdrowia (np. wyniki badań albo karty z leczenia szpitalnego) – możesz dołączyć informacje na druku OL-9A)
 • Dokumenty przygotowane przez pracodawcę (w przypadku gdy jesteś zatrudniony)
 • Oświadczenie osoby starającej się o rentę socjalną na temat tego czy jesteś właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości rolnej, która przekracza 5 hektarów.

Gdzie złożyć dokumenty w sprawie renty socjalnej?

W przypadku składania dokumentów o rentę socjalną możemy to zrobić poprzez wysłanie pocztą lub złożyć osobiście w swoim oddziale ZUS. Adresy oddziałów ZUS możecie znaleźć w naszej wyszukiwarce placówek ZUS.

Kto może złożyć dokumenty w sprawie renty?

 • Ty albo twój przedstawiciel ustawowy (rodzic)
 • Kierownik ośrodka pomocy społecznej
 • Opiekun prawny
 • Opiekun faktyczny
 • Inna osoba (Jeśli osoba ta będzie miała Twoje pisemne pełnomocnictwo)

Na jaki czas ZUS przyznaje rentę socjalną?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje rentę socjalną na dwa sposoby:

 • Renta socjalna na stałe – W przypadku gdy niezdolność do pracy jest trwała
 • Renta socjalna na czas określony – W przypadku gdy niezdolność do pracy jest okresowa

Dodatkowy dochód podczas pobierania renty socjalnej

W przypadku pobierania renty socjalnej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trzeba mieć na uwadze fakt, że jeśli osiągniesz przychód większy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie zostanie zawieszone. Zawieszenie renty socjalnej będzie dotyczyło każdego miesiąca w którym powyższy próg został przekroczony.

Co zrobić gdy ZUS odmówi prawa do renty socjalnej?

Warto wiedzieć, że ZUS ma 30 dni (od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności, która miałaby wpływ na przyznanie świadczenia) na wydanie decyzji o tym czy przysługuje Ci prawo do renty socjalnej lub nie.  Czy negatywna decyzja skreśla Twoje starania o rentę socjalną?
Masz możliwość się odwołać do komisji lekarskiej ZUS w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
Masz możliwość w ciągu 30 odwołać się od decyzji ZUS do Sądu Okręgowego (Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), wystarczy, że odwołanie złożysz w oddziale ZUS, który wydał negatywną decyzję w sprawie przyznania renty socjalnej.

Kontakt do ZUS w sprawie renty socjalnej

W przypadku jakiś pytań odnoszących się do świadczenia możesz się skontaktować z ZUS dzwoniąc pod numer 22 560 16 00 lub pisząc wiadomość e-mail na adres: cot@zus.pl

PODSUMOWANIE
1) Aby otrzymać rentę socjalną musisz się stawić na komisji lekarskiej ZUS
2) Świadczenie otrzymasz jeśli jesteś całkowicie niedolny do pracy
3) Aby otrzymać rentę socjalną musisz złożyć wymagane dokumenty
4) Renta przyznawana jest na stałe lub na czas określony
5) Od decyzji ZUS możesz się odwołać w odpowiednim terminie

4.4/5 - (14 votes)