Zaktualizowano: 13 czerwca.2021 r.

ZUS PR-5

Wniosek PR-5 – Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia naukowego.

Aktualizacja formularza: 19 grudnia 2018 r.

►►► Kliknij aby pobrać Formularz Wniosek PR-5 z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

Jak wypełnić wniosek PR-5?

Wypełnij ten wniosek na dwa miesiące przed terminem przedsięwzięcia, jeżeli chcesz abyśmy dofinansowali konferencję, kongres, sympozjum naukowe, przedsięwzięcie edukacyjne itp. z zakresu prewencji rentowej lub wypadkowej, ponieważ brakuje Ci funduszy na ich zorganizowanie.
Wniosek może złożyć organizator przedsięwzięcia np. uczelnia, fundacja, jednak nie może to być osoba fizyczna. Dofinansowanie obejmuje 10% przewidywanego kosztu organizacji przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 20 tys. zł.
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)
4. We wniosku podaj adres do korespondencji w tej sprawie
5. Dołącz program przedsięwzięcia

5/5 - (2 votes)