Zaktualizowano: 29 lutego.2024 r.

Trzynasta emerytura tzw. „trzynastka dla emerytów i rencistów” to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, jeden z elementów mądrej i solidarnej polityki senioralnej. Komu zostanie wypłacona trzynasta emerytura i ile wyniesie w 2024 roku? Kto nie dostanie trzynastej emerytury? Czy trzynasta emerytura jest zwolniona z egzekucji komorniczej? Ile wynosi 13 emerytura w 2024 roku netto? Jaka będzie 13 emerytura w 2024 roku?

13 emerytura

Co to jest trzynasta emerytura?

Trzynasta emerytura tzw. „trzynastka dla emerytów i rencistów” to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, jeden z elementów mądrej i solidarnej polityki senioralnej.

Kto otrzyma 13 emeryturę?

Z dodatkowego rocznego świadczenia w postaci trzynastki skorzystają osoby, które 31 marca roku, w którym będzie wypłacane to świadczenie, są uprawnione do:

 • emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,
 • renty szkoleniowej,
 • renty socjalnej,
 • renty rodzinnej,
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Kto nie dostanie trzynastej emerytury?

Nie każdy będzie miał prawo do trzynastki. Osoby u których prawo do świadczeń było zawieszone na dzień 31 marca danego roku nie skorzystają z trzynastej emerytury.

Ile wynosi trzynasta emerytura w 2024?

Trzynastka będzie wypłacana w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku.
13 emerytura w 2024 r. wynosi 1780,96 zł.

Kiedy ZUS będzie wypłacać trzynastą emeryturę?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenie w postaci trzynastej emerytury będzie wypłacał wraz ze świadczeniami wypłacanymi za kwiecień 2024.

Czy komornik może zająć trzynastą emeryturę?

Bardzo dobrą informacją dla zadłużonych seniorów jest to, że z 13 emerytury nie będą dokonywane żadne potrącenia i egzekucje  więc każdy senior otrzyma pełne świadczenie.

Ile trzynastek otrzyma osoba uprawniona do emerytury z ZUS i emerytury z KRUS?

W przypadku zbiegu prawa do świadczeń (np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową) osobie uprawnionej przysługuje tylko jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne (jedna trzynastka).

Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe, wtedy dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaci ZUS.

Czy ZUS wyśle decyzję o przyznaniu 13 emerytury?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyśle decyzję wraz decyzjami waloryzacyjnymi dotyczącymi świadczeń emerytalno-rentowych.

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/trzynasta-emerytura-czyli-dodatkowe-roczne-swiadczenie-pieniezne/3298108
 2. https://www.gov.pl/web/rodzina/trzynasta-emerytura-gwarantowana-prezydent-duda-podpisal-ustawe
 3. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/trzynasta-emerytura-czyli-dodatkowe-roczne-swiadczenie-pieniezne/3298088
4.4/5 - (45 votes)