Zaktualizowano: 22 września.2022 r.

Ruszyły wypłaty czternastych emerytur w 2022 r. poinformowała w czwartek prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Jaka jest pełna wysokość czternastej emerytury? Czy 14 emerytura jest przyznawana z urzędu?

Ruszyły wypłaty czternastych emerytur w 2022 r. w czwartek 25 sierpnia

Co to jest 14 emerytura?

Czternasta emerytura (14. emerytura) to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów wypłacane z urzędu przez ZUS, które weszło w życie 8 marca 2021.

Pierwsze 14 emerytury w 2022 z ZUS są już na kontach

Pierwsze czternaste emerytury z ZUS są już na kontach i w portfelach emerytów i rencistów.

Kiedy wypłata 14 emerytury dla kolejnych osób?

Kolejni uprawnieni otrzymają świadczenie w postaci czternastki: 1, 5, 6, 10, 15 lub 20 września – razem z bieżącą emeryturą lub rentą.

Jaka jest pełna wysokość czternastej emerytury?

Czternasta emerytura w 2022 na rękę w pełnej wysokości wynosi 1217,98 zł. 14 emerytura jest zwolniona z podatku dochodowego, a pobrana zostanie jedynie składka zdrowotna.

14 emerytura – złotówka za złotówkę

W przypadku czternastych emerytur obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Całą czternastkę otrzyma ok. 7,7 mln osób, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Ci, którzy otrzymują emeryturę lub rentę w wysokości między 2900 zł a 4188,44 zł dostaną kwotę zmniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Do ilu osób trafi czternasta emerytura w 2022?

Czternasta emerytura, czyli kolejne w 2022 roku dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, trafi w sumie do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe, w tym 8,1 mln z ZUS.

Czy trzeba składać wniosek o 14 emeryturę?

Czternastkę ZUS przyznaje z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku, aby otrzymać pieniądze. Wypłaca ją emerytom i rencistom z ZUS oraz świadczeniobiorcom KRUS i mundurowym, a także osobom uprawnionym do renty socjalnej, zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia Mama 4 plus i renty inwalidzkiej.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/-/ruszy%C5%82y-wyp%C5%82aty-czternastych-emerytur
  2. https://www.zus.info.pl/14-emerytura/
5/5 - (19 votes)