Zaktualizowano: 22 września.2022 r.

Nowe limity dorabiania do emerytury i renty będą obowiązywały od 1 września 2022 r. Od 1 września 2022 r. nowe limity dla pracujących rencistów i emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego. Ile wynoszą nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów od 1 września 2022 r.?  Kto nie musi się przejmować wysokością przychodów?

Nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów od 1 września

Nowe limity dla pracujących rencistów i emerytów od 1 września 2022

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) informuje, że od 1 września 2022 r. pracujący renciści oraz emeryci, którzy nie ukończyli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60/65 lat), będą mogli mniej dorobić do swoich świadczeń. W drugim kwartale płace spadły, dlatego od 1 września limity dla pracujących emerytów i rencistów również są nieco niższe – o kilkadziesiąt złotych. Uważać na nowe limity dla pracujących rencistów i emerytów od 1 września 2022 powinny szczególnie te osoby, których miesięczne zarobki były bardzo zbliżone do dotychczasowego limitu.

Kiedy wchodzą w życie nowe limity i kogo dotyczą?

Nowe limity dla dorabiających rencistów i wcześniejszych emerytów wchodzą w życie od 1 września 2022 r. Nowe limity dotyczą osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę lub pobierają rentę. Wysokością przychodów nie muszą przejmować się emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). Oni mogą pobierać świadczenia i zarabiać bez ograniczeń.

Ile może dorobić emeryt i rencista od 1 września 2022?

 • Pierwszy próg przychodu wynosi 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Od września będzie to 4309,40 zł brutto. Miesięczne zarobki do tej kwoty nic nie zmieniają w wypłacanym świadczeniu. Jeśli przychód emeryta lub rencisty jest wyższy, to wypłatę świadczenia odpowiednio zmniejsza się za ten miesiąc, w którym doszło do przekroczenia.
 • Drugi próg wynosi 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia – od września to 8003,20 zł. Jeśli pracujący emeryt lub rencista przekroczy tę kwotę, ZUS zawiesi wypłatę jego świadczenia za dany miesiąc.

Ile aktualnie wynosi wiek emerytalny w Polsce?

Aktualny wiek emerytalny, który obowiązuje od 1 października 2017 r. wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Kiedy nie obowiązuje limit zarobkowy?

Do swojego świadczenia możesz dorabiać bez ograniczeń, gdy:

 • dostajesz emeryturę i masz więcej niż 60 lat (kobieta) albo 65 lat (mężczyzna),
 • masz prawo do emerytury częściowej,
 • masz prawo do renty inwalidy wojennego z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub do renty rodzinnej po takim inwalidzie;
 • masz prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty  rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.

Jakie świadczenia ZUS mogą zostać zmniejszone lub zawieszone?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zmniejszyć lub zawiesić:

 • emeryturę;
 • emeryturę pomostową;
 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy;
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z:
  • wypadkiem przy pracy,
  • wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r.,
  • chorobą zawodową;
 • rentę inwalidy wojskowego, jeżeli Twoja niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową;
 • rentę rodzinną po inwalidzie wojskowym, jeśli śmierć inwalidy nie pozostawała w związku ze służbą wojskową;
 • rentę rodzinną.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/-/od-wrze%C5%9Bnia-nowe-limity-dla-pracuj%C4%85cych-rencist%C3%B3w-i-emeryt%C3%B3w
 2. https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/zmniejszenie-lub-zawieszenie-swiadczen-pracujacych-emerytow-i-rencistow
 3. https://twitter.com/zus_pl/status/1561644303285424128
4.6/5 - (39 votes)