Zaktualizowano: 22 września.2022 r.

Emeryci i renciści mogą dorobić więcej do swojego świadczenia od 1 marca 2021 r do 31 maja 2021 roku. Ile może dorobić emeryt i rencista od marca 2021 r.? Których emerytów i rencistów nie dotyczą limity zarobków? Jakie przychody wpływają na zawieszenie albo zmniejszenie emerytury lub renty? Miesięczne graniczne kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń emerytów i rencistów od 1.03.2021 do 31.05.2021 roku.

Emeryci i renciści mogą dorobić więcej do swojego świadczenia od 1 marca 2021 r

Ile może dorobić emeryt i rencista od marca 2021 r.?

Do emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy czy rent rodzinnych można dorabiać, ale warto uważać na graniczne kwoty przychodu, które zmieniły się od 1 marca 2021 r. Przekroczenie kwot granicznych spowoduje, że świadczenie zostanie zmniejszone albo zawieszone.

Kwoty graniczne od 1 marca 2021 r.

Limity dorabiania zależą od średniej płacy krajowej i zmieniają się co trzy miesiące. Powinni je sprawdzać emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści. Od 1 marca do 31 maja 2021 roku graniczne kwoty przychodu są wyższe (niższa kwota graniczna o około 200 zł, a wyższa o 375 zł) w porównaniu do kwot obowiązujących od grudnia 2020 r. do lutego 2021 r.

 • Kwoty równe 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:

Pierwsza kwota graniczna to 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Gdy dodatkowe zarobki nie przekroczą miesięcznie 3820,60 zł brutto, to z emeryturą, rentą z tytułu niezdolności do pracy i rentą rodzinną nic się nie dzieje.

okres od … kwota
od 1 marca 2018 r. 3161,70 zł
od 1 czerwca 2018 r. 3236,00 zł
od 1 września 2018 r. 3164,80 zł
od 1 grudnia 2018 r. 3206,20 zł
od 1 marca 2019 r. 3404,70 zł
od 1 czerwca 2019 r. 3465,70 zł
od 1 września 2019 r. 3387,50 zł
od 1 grudnia 2019 r. 3452,20 zł
od 1 marca 2020 r. 3639,10 zł
od 1 czerwca 2020 r. 3732,10 zł
od 1 września 2020 r. 3517,20 zł
od 1 grudnia 2020 r. 3618,30 zł
od 1 marca 2021 r. 3820,60 zł
 • Kwoty równe 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:

W przypadku, gdy zarobki będą wyższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia – 7095,40 zł brutto, ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.

okres od … kwota
od 1 marca 2018 r. 5871,70 zł
od 1 czerwca 2018 r. 6009,70 zł
od 1 września 2018 r. 5877,40 zł
od 1 grudnia 2018 r. 5954,30 zł
od 1 marca 2019 r. 6322,90 zł
od 1 czerwca 2019 r. 6436,30 zł
od 1 września 2019 r. 6291,10 zł
od 1 grudnia 2019 r. 6411,10 zł
od 1 marca 2020 r. 6758,20 zł
od 1 czerwca 2020 r. 6931,00 zł
od 1 września 2020 r. 6531,90 zł
od 1 grudnia 2020 r. 6719,70 zł
od 1 marca 2021 r. 7095,40 zł

Zmniejszenie świadczenia od 1 marca 2021 r.

Osoby, które uzyskują przychody miesięczne od 1 marca 2021 w wysokości przekraczającej 3820,60 zł ale nie wyższej niż 7095,40 zł muszą się liczyć ze zmniejszeniem wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia. Nie można zmniejszyć emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy czy renty rodzinnej o więcej niż wynosi kwota maksymalnego zmniejszenia.

Zawieszenie renty socjalnej od 1 marca 2021 r.

W przypadku renty socjalnej mamy do czynienia z innymi zasadami dorabiania. ZUS zawiesi rentę socjalną, jeśli dodatkowe przychody przekroczą w miesiącu 3820,60 zł brutto (70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia od 1 marca 2021 r. do 31 maja 2021 r.).

 • od 1 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r. – 2979,00 zł,
 • od 1 marca 2018 r. do 31 maja 2018 r. – 3161,70 zł,
 • od 1 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. – 3236 zł,
 • od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. – 3164,80 zł,
 • od 1 grudnia 2018 r. do 28 lutego 2019 r. – 3206,20 zł.
 • od 1 marca 2019 r. do 31 maja 2019 r. – 3404,70 zł,
 • od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. – 3465,70 zł,
 • od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r. – 3387,50 zł,
 • od 1 grudnia 2019 r. do 29 lutego 2020 r. – 3452,20 zł,
 • od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. – 3639,10 zł,
 • od 1 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.  – 3732,10 zł,
 • od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. – 3517,20 zł,
 • od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. – 3618,30 zł,
 •  od 1 marca 2021 r.  do 31 maja 2021 r. – 3820,60 zł.

Kogo nie dotyczą zawieszenia ani zmniejszenia od 1 marca 2021 r. ?

Zmniejszeniem czy zawieszeniem świadczenia od 1 marca 2021 r. nie muszą się martwić osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, ustalany indywidualnie w zależności od płci i daty urodzenia ubezpieczonego. Nie dotyczy to jednak tych osób, których emerytura została zawieszona w związku z kontynuowaniem zatrudnienia w ramach stosunku pracy, podjętego przed jej nabyciem (art. 103a ustawy emerytalnej).

Nie zmniejsza się ani nie zawiesza w razie osiągania przychodu następujących świadczeń:

 • rent inwalidy wojennego i rent rodzinnych po tym inwalidzie,
 • rent inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową, i rent rodzinnych po tym inwalidzie, jeśli jego śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-marca-emeryci-i-rencisci-moga-dorobic-wiecej-do-swojego-swiadczenia/3905077
 2. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/emerytury-i-renty
5/5 - (1 vote)