Zaktualizowano: 24 października.2021 r.

Emeryci i renciści mogą więcej dorobić do świadczenia – od 1 grudnia nowe kwoty przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów. Kiedy ZUS zawiesi wypłatę ich świadczenia? Kogo nie dotyczą ograniczenia w dorabianiu? Ile wynosi 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego od 1 grudnia 2020 r.? Ile wynosi 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia od 1 grudnia 2020 r.?

Emeryci i renciści dorobią więcej od 1 grudnia 2020 r.

Od 1 grudnia 2020 emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści: 60 lat (kobiety) oraz 65 lat (mężczyźni), będą mogli więcej dorobić do swojego świadczenia w związku z nowymi danymi o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu.

Ile mogą dorobić emeryci i renciści?

W związku ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia od 1.12.2020 przychód do 3 618,30 zł brutto (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale) nie będzie miał wpływu na zmniejszenie świadczenia. Osiąganie przychodu nieprzekraczającego 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez prezesa GUS, nie powoduje zmniejszenia świadczeń. Poniżej prezentujemy tabelę z kwotami równymi 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia od 1 marca 2018 r.:

okres od … kwota
od 1 marca 2018 r. 3161,70 zł
od 1 czerwca 2018 r. 3236,00 zł
od 1 września 2018 r. 3164,80 zł
od 1 grudnia 2018 r. 3206,20 zł
od 1 marca 2019 r. 3404,70 zł
od 1 czerwca 2019 r. 3465,70 zł
od 1 września 2019 r. 3387,50 zł
od 1 grudnia 2019 r. 3452,20 zł
od 1 marca 2020 r. 3639,10 zł
od 1 czerwca 2020 r. 3732,10 zł
od 1 września 2020 r. 3517,20 zł
od 1 grudnia 2020 r. 3618,30 zł

Jaka kwota powoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia?

Osoby, które przekroczą 70% przeciętnego wynagrodzenia przy dorabianiu muszą się liczyć z pomniejszeniem świadczenia o kwotę przekroczenia. Zmniejszenie świadczenia dotyczy przychodów od 3618,30 zł (70%) do 6719,70 zł (130%).

Kiedy świadczenie jest zawieszane?

ZUS zawiesi wypłatę świadczenia jeśli emeryt lub rencista dorobi więcej niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia czyli przekroczy: 6 719,70 zł brutto. Kwoty równe 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:

okres od … kwota
od 1 marca 2018 r. 5871,70 zł
od 1 czerwca 2018 r. 6009,70 zł
od 1 września 2018 r. 5877,40 zł
od 1 grudnia 2018 r. 5954,30 zł
od 1 marca 2019 r. 6322,90 zł
od 1 czerwca 2019 r. 6436,30 zł
od 1 września 2019 r. 6291,10 zł
od 1 grudnia 2019 r. 6411,10 zł
od 1 marca 2020 r. 6758,20 zł
od 1 czerwca 2020 r. 6931,00 zł
od 1 września 2020 r. 6531,90 zł
od 1 grudnia 2020 r. 6719,70 zł

Kto może dorabiać bez ograniczeń?

Osoby, którym nie zmniejsza się ani nie zawiesza świadczenia to osoby, które pobierają świadczenia w postaci:

  • rent inwalidy wojennego i rent rodzinnych po tym inwalidzie,
  • rent inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową, i rent rodzinnych po tym inwalidzie, jeśli jego śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową.

Ograniczenie w dorabianiu nie dotyczy również osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, ustalany indywidualnie w zależności od płci i daty urodzenia ubezpieczonego.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/emeryci-i-rencisci-dorobia-wiecej/3707857
  2. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/emerytury-i-renty
  3. https://www.zus.info.pl/emeryci-i-rencisci-moga-dorobic-wiecej-do-swojego-swiadczenia/
5/5 - (1 vote)