Zaktualizowano: 22 września.2022 r.

Wiemy już o ile wzrosną emerytury i renty, dzięki waloryzacji świadczeń w 2020! Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował informację o waloryzacji rent i emerytur na 2020 rok, która zacznie obowiązywać już od 1 marca 2020 r. Sprawdź o ile zwiększy Ci się renta lub emerytura w 2020 roku oraz jaka jest nowa kwota bazowa dla emerytur na starych zasadach. Jakie są nowe kwoty najniższych świadczeń?

Emeryt szuka w internecie informacji o waloryzacji emerytur na 2020 rok

Na czym polega waloryzacja?

Waloryzacja ma za zadanie zachować realną wartość wypłacanych świadczeń w stosunku do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W tym celu emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia 1 marca. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji.

Kogo dotyczy waloryzacja rent i emerytur w 2020?

Waloryzacja, która będzie funkcjonowała od 1 marca 2020 r. obejmie wszystkich, którzy pobierali renty i emerytury przed 1 marca 2020 r. i nabyli prawo do tych świadczeń do 29 lutego 2020 r. W przypadku emerytur, które zostały wstrzymane z powodu przekroczenia przychodu zostaną one zwaloryzowane gdy organ zacznie je wypłacać.

Emerytury i renty 2020 – jaka podwyżka?

W związku z coroczną waloryzacją rent i emerytur, w 2020 roku świadczenie zostanie powiększone przynajmniej o 3,56%.

Minimalne podwyżki świadczeń to:

 • 70 zł – w przypadku emerytur, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych,
 • 52,50 zł – w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • 35 zł – w przypadku emerytur częściowych.

Nowa kwota bazowa dla emerytur na starych zasadach

Od 1 marca 2020 r. kwota bazowa wyniesie 4294,67 zł. ZUS będzie korzystać z nowej kwoty bazowej, aby obliczyć emeryturę na starych zasadach lub rentę, jeśli złożysz wniosek:

 • po 29 lutego 2020 r.,
 • lub przed 1 marca 2020 r., o ile nabyłeś prawo do świadczenia po 29 lutego 2020 r.

Nowe kwoty najniższych świadczeń od 1 marca 2020 r.

 • emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna – 1200 zł,
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 900 zł,
 • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa – 1440 zł,
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 1080 zł.

Od 1 marca 2020 r. będą obowiązywały również nowe wysokości:

 • dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą albo niezależnie od nich,
 • kwot zmniejszających emeryturę lub rentę, jeśli osiągasz przychód z działalności zarobkowej.

Decyzję waloryzacyjną w 2020 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zacznie wysyłać już kwietniu tego roku.

 

Źródło informacji:

 • https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/waloryzacja-2020/2520322
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Waloryzacja
5/5 - (1 vote)