Dodatek pielęgnacyjny – ile wynosi i kto ma do niego prawo?

Mając prawo do emerytury lub renty możesz starać się o dodatek pielęgnacyjny. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się: Kto może strać się o dodatek pielęgnacyjny? Jak uzyskać dodatek pielęgnacyjny? Jaka jest wysokość dodatku pielęgnacyjnego?

szukanie informacji o dodatku pielęgnacyjnym z ZUS

Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny to rodzaj świadczenia wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla osób, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyły 75 lat życia.

Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny?

Prawo do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS mają osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub osoby, które ukończyły 75 lat.

Warto wiedzieć!

 • Po ukończeniu 75 lat dodatek pielęgnacyjny jest przyznawany z urzędu bez konieczności składania dokumentów i bez względu na stan zdrowia.
 • Osoby, które przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu nie dostaną dodatku.
 • Osoby, które pobierają zasiłek pielęgnacyjny nie dostaną dodatku pielęgnacyjnego

Jak uzyskać dodatek pielęgnacyjny?

Osoby, które nie mają prawa do dodatku pielęgnacyjnego z urzędu a chcą uzyskać świadczenie z ZUS muszą złożyć odpowiednie dokumenty:

 • wniosek o dodatek pielęgnacyjny
 • zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 (zaświadczenie wypełnia lekarz) wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku,
 • ewentualnie dokumentacja medyczna.

Wniosek o dodatek pielęgnacyjny można złożyć:

 • osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej placówce ZUS
 • wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego

Ile czasu ma ZUS na decyzje?

Po wysłaniu całej dokumentacji do ZUS związanej z dodatkiem pielęgnacyjnym organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Dodatek pielęgnacyjny – Odwołanie od decyzji ZUS

Osoby, które nie zgadzają się z decyzją ZUS w sprawie dodatku pielęgnacyjnego mogą się odwołać bez ponoszenia kosztów. Odwołanie w sprawie dodatku pielęgnacyjnego należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Kontakt z ZUS w sprawie dodatku pielęgnacyjnego

Osoby, które chcą uzyskać pomoc w sprawie dodatku pielęgnacyjnego mogą skorzystać z pomocy pracowników ZUS:

W Centrum Obsługi Telefonicznej

 • pod numerem telefonu 22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem
  taryfikacyjnym danego operatora)
 • za pośrednictwem e-maila cot@zus.pl
 • przez komunikator Skype na stronie www.zus.pl lub pod zus_centrum_obslugi_tel
 • przez czat na stronie www.zus.pl
  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.– pt. w godz. 7.00–18.00

W najbliższej jednostce organizacyjnej ZUS lub uzyskać informację na stronie internetowej www.zus.pl