Zaktualizowano: 1 marca.2024 r.

Mając prawo do emerytury lub renty możesz starać się o dodatek pielęgnacyjny. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się: Kto może strać się o dodatek pielęgnacyjny? Jak uzyskać dodatek pielęgnacyjny? Jaka jest wysokość dodatku pielęgnacyjnego w 2024 roku?

Dodatek pielęgnacyjny ZUS

Co to jest dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny to rodzaj świadczenia wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla osób, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyły 75 lat życia.

Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny?

Prawo do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS mają osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub osoby, które ukończyły 75 lat.

Warto wiedzieć!

 • Po ukończeniu 75 lat dodatek pielęgnacyjny jest przyznawany z urzędu bez konieczności składania dokumentów i bez względu na stan zdrowia.
 • Osoby, które przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu nie dostaną dodatku.
 • Osoby, które pobierają zasiłek pielęgnacyjny nie dostaną dodatku pielęgnacyjnego

Jaka jest wysokość dodatku pielęgnacyjnego w 2024?

Wysokość dodatku do emerytury pielęgnacyjnego od 1 marca 2024 r. kształtuje się na poziomie 330,07 zł:

Rodzaj dodatku Kwota
dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie 330,07 zł
dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji 495,11 zł
dodatek dla sieroty zupełnej 620,36 zł
dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego 330,07 zł
dodatek kompensacyjny 49,51 zł
świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych 330,07 zł
świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy od 16,55 zł
do 330,07 zł

 

dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego 1263,73 zł

Dodatek do emerytury pielęgnacyjny podlega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji. Będzie wzrastał od miesiąca, w którym będziemy waloryzować Twoją emeryturę lub rentę. Aktualne dane co roku można sprawdzić na: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/emerytury-i-renty

Jak uzyskać dodatek pielęgnacyjny?

Osoby, które nie mają prawa do dodatku pielęgnacyjnego z urzędu a chcą uzyskać świadczenie z ZUS muszą złożyć odpowiednie dokumenty:

 • wniosek o dodatek pielęgnacyjny
 • zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 (zaświadczenie wypełnia lekarz) wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku,
 • ewentualnie dokumentacja medyczna.

Wniosek o dodatek pielęgnacyjny można złożyć:

 • osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej placówce ZUS
 • wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego

Ile czasu ma ZUS na decyzje?

Po wysłaniu całej dokumentacji do ZUS związanej z dodatkiem pielęgnacyjnym organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Kiedy dostaniesz dodatek pielęgnacyjny z urzędu?

Dodatek pielęgnacyjny zostanie Ci przyznany z urzędu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jak ukończysz 75 lat. Po ukończeniu 75 lat nie musisz składać zaświadczenia o stanie zdrowia. Dodatek pielęgnacyjny będzie wypłacany wraz z Twoją emeryturą.

Kiedy ZUS nie przyzna Ci dodatku?

ZUS nie przyzna Ci dodatku pielęgnacyjnego, jeśli przebywasz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu. W przypadku gdy pobierasz zasiłek pielęgnacyjny, ZUS nie może przyznać Ci dodatku pielęgnacyjnego.

Dodatek pielęgnacyjny – Odwołanie od decyzji ZUS

Osoby, które nie zgadzają się z decyzją ZUS w sprawie dodatku pielęgnacyjnego mogą się odwołać bez ponoszenia kosztów. Odwołanie w sprawie dodatku pielęgnacyjnego należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Kontakt z ZUS w sprawie dodatku pielęgnacyjnego

Osoby, które chcą uzyskać pomoc w sprawie dodatku pielęgnacyjnego mogą skorzystać z pomocy pracowników ZUS:

W Centrum Obsługi Telefonicznej

 • pod numerem telefonu 22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem
  taryfikacyjnym danego operatora)
 • za pośrednictwem e-maila cot@zus.pl
 • przez komunikator Skype na stronie www.zus.pl lub pod zus_centrum_obslugi_tel
 • przez czat na stronie www.zus.pl
  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.– pt. w godz. 7.00–18.00

W najbliższej jednostce organizacyjnej ZUS lub uzyskać informację na stronie internetowej www.zus.pl

4.6/5 - (11 votes)