Zaktualizowano: 1 marca.2024 r.

Dodatek kompensacyjny jest przyznawany na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276). Co to jest dodatek kompensacyjny i jak go uzyskać? Komu przysługuje dodatek kompensacyjny i jaki złożyć wniosek?

szukanie informacji o dodatku pielęgnacyjnym z ZUS

Co to jest dodatek kompensacyjny?

Dodatek kompensacyjny to rodzaj świadczenia wypłacanego przez ZUS, który przysługuje osobom uprawnionym do dodatku kombatanckiego i ryczałtu energetycznego lub dodatku za tajne nauczanie i ryczałtu energetycznego oraz wdowom (wdowcom) pozostałym po w/w osobach.

Ile wynosi dodatek kompensacyjny w 2024?

Dodatek kompensacyjny od 1 marca 2024 r. wynosi 49,51 zł. Kwota dodatku kompensacyjnego jest podwyższana co roku przy waloryzacji świadczeń.

Rodzaj dodatku Kwota
dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie 330,07 zł
dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji 495,11 zł
dodatek dla sieroty zupełnej 620,36 zł
dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego 330,07 zł
dodatek kompensacyjny 49,51 zł
świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych 330,07 zł
świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy od 16,55 zł
do 330,07 zł

 

dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego 1263,73 zł

Dodatek kompensacyjny wynosi 15% wysokości dodatku kombatanckiego. W przypadku zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia emerytalno-rentowego przysługuje jeden dodatek kompensacyjny.

Jakie dokumenty są wymagane?

Osoby starające się o dodatek do emerytury kompensacyjny muszą złożyć następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie dodatku kompensacyjnego
 • decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych:
  • stwierdzająca określone w niżej wymienionej ustawie okresy działalności kombatanckiej lub represji – w przypadku kombatantów i osób represjonowanych
  • potwierdzająca uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie – w przypadku wdów (wdowców) po kombatancie.

Jaki wniosek należy wypełnić?

Wniosek ERK – Wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego/ dodatek kombatancki/ dodatek kompensacyjny/ ryczałt energetyczny .Wniosek o dodatek kombatancki jest do pobrania tutaj: https://www.zus.info.pl/wniosek-erk/

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o dodatek kombatancki można złożyć:

 • wniosek o przyznanie dodatku kompensacyjnego – pobierz ze strony www.zus.pl. Formularz wniosku jest również dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS
 • osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu)
 • za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego.

Ile trzeba czekać na decyzje z ZUS?

Wniosek o dodatek kombatancki rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

 

Źródło informacji:

 • https://www.zus.pl/swiadczenia/renty/kwoty-najnizszych-swiadczen-emerytalno-rentowych
 • https://www.zus.pl/dodatek-kompensacyjny
4.8/5 - (6 votes)