Zaktualizowano: 7 czerwca.2021 r.

Rodzice dalej będą mogli korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego bo został on przedłużony do 25 czerwca 2021 r. W jakich sytuacjach będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek przedłużony do 25 czerwca 2021 r.? Dla kogo dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 25 czerwca 2021 r.? Jak złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy przysługujący do 25 czerwca 2021 r.?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 25 czerwca 2021 r.

Dla kogo dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który został przedłużony do 25 czerwca 2021 w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek przysługuje:

 • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
 • ubezpieczonym rodzicom dzieci:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 25 czerwca 2021 r.?

Osoby, które chcą skorzystać z wydłużonego do 25 czerwca 2021 r. dodatkowego zasiłku opiekuńczego muszą tak jak ostatnio złożyć u swojego płatnika składek oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, które jest wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Ile wynosi dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 25.06.2021?

Miesięczny dodatkowy zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wynagrodzenia.

Jak złożyć wniosek/oświadczenie przez portal PUE ZUS?

Osoby, które posiadają konto na portalu PUE ZUS powinny postępować zgodnie z krokami:

 1. zalogować się do swojego konta na PUE ZUS
 2. przejść do zakładki Ubezpieczony
 3. z bocznego menu wybrać [Dokumenty i Wiadomości] – [Dokumenty robocze]
 4. kliknąć przycisk [Utwórz nowy] – wniosek ZAS-58 możesz wybrać z listy dostępnych dokumentów albo wyszukać np. po nazwie, korzystając z filtra .Wniosek możesz utworzyć także z menu [Usługi] – [Katalog usług].
 5. po zaznaczeniu wniosku kliknij [Utwórz dokument].
 6. wypełnij wniosek. Wyświetli Ci się formularz z uzupełnionymi Twoimi danymi identyfikacyjnymi oraz adresowymi . Dane adresowe możesz edytować, jeśli są nieprawidłowe. W formularzu:
 • zaznacz, że jest to wniosek o wydanie decyzji
 • w sekcji [Opis sprawy] wprowadź odpowiednią treść oświadczenia -wprowadź dane, które dotyczą Ciebie np. okres sprawowania opieki, dane Twojego dziecka/ Twoich dzieci, numer rachunku bankowego, na który mamy przekazywać zasiłek opiekuńczy
 1. wybierz przycisk [Sprawdź] – system podpowie Ci, czy uzupełniłeś wszystkie wymagane pola. Jeśli poprawnie wypełniłeś wniosek – zapisz go, a następnie zamknij formularz.
 2. Przejdź do wysyłki dokumentu, wybierz przycisk [Wyślij].

 3. Wybierz sposób odbioru wiadomości zwrotnej z ZUS oraz wskaż podpis, którego chcesz użyć.

Jak podpisać wniosek ZAS-58?

Wniosek ZAS-58 możesz podpisać elektronicznie za pomocą:
• kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
• podpisu zaufanego (PZ ePUAP),
• podpisu osobistego (e-dowodu),
• podpisu profilem PUE, nie wymaga podawania żadnych dodatkowych danych – wystarczy, że jesteś zalogowany do swojego profilu na portalu PUE ZUS.

Kiedy nie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-do-24-grudnia-i-od-28-grudnia-2020-r_-do-25-czerwca-2021-r_/3994662
5/5 - (1 vote)