Zaktualizowano: 29 marca.2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 11 kwietnia 2021 r. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, zamknięte zostaną żłobki i przedszkola od 27 marca 2021 do 9 kwietnia 2021. Kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje? Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy w kwietniu 2021? Ile wynosi zasiłek opiekuńczy w kwietniu 2021? Jak złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy w kwietniu 2021?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 11 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 marca 2021 r. “Poz. 561” w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19, dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał rodzicom do dnia 11 kwietnia 2021 r. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o dodatkowym zasiłku opiekuńczym, który został przedłużony do 11 kwietnia 2021 r.:

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 11 kwietnia 2021 r. dla rodziców dzieci do lat 8

Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

 • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
 • otwarcia tych placówek, gdy nie mogą one zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19 albo
 • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 11 kwietnia 2021 r. z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku ich otwarcia, gdy placówki te nie mogą zapewnić opieki, albo gdy niania lub dzienny opiekun nie może sprawować opieki z powodu COVID-19, przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku:

 • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi przysługuje również w przypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 11 kwietnia 2021?

Osoby, które chcą skorzystać z wydłużonego do 11 kwietnia 2021 dodatkowego zasiłku opiekuńczego muszą tak jak ostatnio złożyć u swojego płatnika składek oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, które jest wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Ile wynosi dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 11 kwietnia 2021 r.?

Miesięczny dodatkowy zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wynagrodzenia.

Jak złożyć wniosek/oświadczenie przez portal PUE ZUS?

Osoby, które posiadają konto na portalu PUE ZUS powinny postępować zgodnie z krokami:

 1. zalogować się do swojego konta na PUE ZUS
 2. przejść do zakładki Ubezpieczony
 3. z bocznego menu wybrać [Dokumenty i Wiadomości] – [Dokumenty robocze]
 4. kliknąć przycisk [Utwórz nowy] – wniosek ZAS-58 możesz wybrać z listy dostępnych dokumentów albo wyszukać np. po nazwie, korzystając z filtra .Wniosek możesz utworzyć także z menu [Usługi] – [Katalog usług].
 5. po zaznaczeniu wniosku kliknij [Utwórz dokument].
 6. wypełnij wniosek. Wyświetli Ci się formularz z uzupełnionymi Twoimi danymi identyfikacyjnymi oraz adresowymi . Dane adresowe możesz edytować, jeśli są nieprawidłowe. W formularzu:
 • zaznacz, że jest to wniosek o wydanie decyzji
 • w sekcji [Opis sprawy] wprowadź odpowiednią treść oświadczenia -wprowadź dane, które dotyczą Ciebie np. okres sprawowania opieki, dane Twojego dziecka/ Twoich dzieci, numer rachunku bankowego, na który mamy przekazywać zasiłek opiekuńczy
 1. wybierz przycisk [Sprawdź] – system podpowie Ci, czy uzupełniłeś wszystkie wymagane pola. Jeśli poprawnie wypełniłeś wniosek – zapisz go, a następnie zamknij formularz.
 2. Przejdź do wysyłki dokumentu, wybierz przycisk [Wyślij].

 3. Wybierz sposób odbioru wiadomości zwrotnej z ZUS oraz wskaż podpis, którego chcesz użyć.

Jak podpisać wniosek ZAS-58?

Wniosek ZAS-58 możesz podpisać elektronicznie za pomocą:
• kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
• podpisu zaufanego (PZ ePUAP),
• podpisu osobistego (e-dowodu),
• podpisu profilem PUE, nie wymaga podawania żadnych dodatkowych danych – wystarczy, że jesteś zalogowany do swojego profilu na portalu PUE ZUS.

Kiedy nie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 11 kwietnia?

Dodatkowy zasiłek przedłużony do 11 kwietnia 2021 nie przysługuje w przypadku, gdy drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę lub szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

5/5 - (1 vote)