Zaktualizowano: 8 listopada.2020 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ponownie przysługuje od 9 listopada do 29 listopada 2020 r. W jakich przypadkach będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Kto może liczyć na prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego? Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Przeczytaj najnowsze informację o dodatkowym zasiłku opiekuńczym!

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ponownie przysługuje od 9 listopada do 29 listopada 2020 r.

Pomoc w postaci dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługiwała rodzicom praktycznie od początku pandemii koronawirusa. Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał rodzicom przez 21 dni – od 9 do 29 listopada 2020 r. Poniżej przedstawiamy pytania i odpowiedzi o dodatkowy zasiłek opiekuńczy:

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8

Rodzicom, którzy sprawują osobistą opiekę nad dziećmi do lat 8 mają przysługuje prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku:

  • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
  • otwarcia tych placówek, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez te placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19 albo
  • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy także dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Rodzicom ubezpieczonym, którzy sprawują osobistą opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi również przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 9 listopada do 29 listopada 2020 r. z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku ich otwarcia, gdy placówki te nie mogą zapewnić opieki albo w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać ubezpieczonym rodzicom dzieci:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

Dotyczy to także ubezpieczonych rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Osoby starające się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy obowiązujący od 9 listopada do 29 listopada 2020 r muszą złożyć oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem, które jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem można pobrać tutaj:

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Placówkę ZUS w swoim mieście możesz znaleźć za pomocą naszej wyszukiwarki placówek.

Bardzo ważne!
Brak złożenia oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem skutkuje niewypłaceniem zasiłku.

5/5 - (1 vote)