Zaktualizowano: 26 września.2022 r.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19? Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu COVID-19? Jakie trzeba złożyć dokumenty aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu Koronawirusa?

Maska na Koronawirus (COVID-19)

Zasiłek opiekuńczy dla rodziców z powodu koronawirusa

W przypadku zamknięcia żłobka, szkoły, klubu dziecięcego, przedszkola z powodu Koronawirusa (COVID-19) rodzice oraz opiekunowie prawni dzieci mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy rodzice lub opiekunowie prawni muszą spełniać poniższe kryteria:

  • opiekować się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
  • być objęci ubezpieczeniem chorobowym.

Co to jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2–3% osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Więcej informacji na https://www.gov.pl/web/koronawirus

Wiek dziecka a dodatkowy zasiłek

W przypadku starania się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu Koronawirusa (COVID-19) trzeba mieć na uwadze wiek dziecka. Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać rodzice, którzy mają dzieci poniżej 8. roku życia. Zasiłek obowiązuje do 8 urodzin dziecka.

Jakie dokumenty należy złożyć ?

Wystarczy złożyć wypełnione oświadczenie do swojego pracodawcy. Oświadczenie dostępne tu: Wzór-oświadczenia-o-sprawowaniu-opieki-nad-dzieckiem-do-lat-8-do-pobrania.docx

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Placówkę ZUS w swoim mieście możesz wyszukać za pomocą naszej wyszukiwarki https://www.zus.info.pl/wyszukiwarka-zus/

Jak wypełnić w oświadczeniu okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem ?

Możesz podać łączny okres opieki nad dzieckiem albo wyłączyć z tego okresu dni, w których nie byłeś zobowiązany pracować, np. sobotę i niedzielę lub dziecko miało zapewnioną opiekę.

Kogo powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku?

Pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność pozarolniczą – bezpośrednio ZUS.

Kiedy powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku?

W dowolnym momencie, ale od tego uzależniona jest wypłata zasiłku. Bez oświadczenia nie jest możliwa wypłata.

Jak liczyć 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki.

Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.

Numer Infolinii ZUS

Dodatkowe pytania można zadawać na specjalnej infolinii ZUS. Numer: 22 560 16 00. Wydzielimy dwie dedykowane linie:

  • ulgi i umorzenia dla płatników składek:  gdzie będą mogli uzyskać  informacje m.in. dotyczące ulg w spłacie należności, umorzeń, rozłożenia należności z tytułu składek na raty, zawieszenia działalności gospodarczej,
  • „koronawirus – zasiłki” dotycząca zasiłku opiekuńczego dla opiekunów  oraz zasiłku chorobowego w związku z COVID-19, w tym z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.

Wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 8

Poniżej załączamy wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 8 do pobrania w formacie .docx oraz .pdf:

  1. Wzór-oświadczenia-o-sprawowaniu-opieki-nad-dzieckiem-do-lat-8-do-pobrania.docx
  2. Wzór-oświadczenia-o-sprawowaniu-opieki-nad-dzieckiem-do-lat-8-do-pobrania.pdf

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033
  2. https://www.gov.pl/web/koronawirus
Oceń artykuł: