Zaktualizowano: 19 grudnia.2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas nauki zdalnej przysługuje w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. rodzicom i opiekunom. Dla kogo dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje? Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas nauki zdalnej w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach podstawowych i średnich od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 roku.

Dla kogo dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas nauki zdalnej?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas nauki zdalnej w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 roku w szkołach podstawowych i średnich przysługuje rodzicom lub opiekunom dzieci w wieku:

 • do lat 8,
 • do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • do lat 18 z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • do 24 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do okresu, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy przewidziany w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas nauki zdalnej nie przysługuje?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas nauki zdalnej nie przysługuje, jeśli drugi rodzic może zapewnić opiekę dziecku lub osobie niepełnosprawnej, bo np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas nauki zdalnej?

Osoby, które chcą uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas nauki zdalnej muszą złożyć oświadczenie o sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkole.

Pracownicy, zleceniobiorcy składają Oświadczenie ZDO do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą albo osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność składają oświadczenie w ZUS lub elektronicznie poprzez PUE ZUS przy wykorzystaniu wniosku ZAS-58 Wniosek o udzielenie wyjaśnień/Wniosek o wydanie decyzji/Skarga w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego.

Jak złożyć wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy w formie elektronicznej?

Poniżej udostępniona przez ZUS instrukcja wypełniania wniosku ZAS-58:

 1. zalogować się do swojego konta na PUE ZUS
 2. przejść do zakładki Ubezpieczony
 3. z bocznego menu wybrać [Dokumenty i Wiadomości] – [Dokumenty robocze]
 4. kliknąć przycisk [Utwórz nowy] – wniosek ZAS-58 możesz wybrać z listy dostępnych dokumentów
 5. albo wyszukać np. po nazwie, korzystając z filtra. Wniosek możesz utworzyć także z menu [Usługi] – [Katalog usług].
 6.  po zaznaczeniu wniosku kliknij [Utwórz dokument].
 7. wypełnij wniosek. Wyświetli Ci się formularz z uzupełnionymi Twoimi danymi identyfikacyjnymi oraz adresowymi. Dane adresowe możesz edytować, jeśli są nieprawidłowe.
 8. wybierz przycisk „Sprawdź” – system podpowie Ci, czy uzupełniłeś wszystkie wymagane pola. Jeśli poprawnie wypełniłeś wniosek – zapisz go, a następnie zamknij formularz.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-nauki-zdalnej/4327213
5/5 - (2 votes)