Zaktualizowano: 31 sierpnia.2020 r.

Od wtorku 1 września 2020 wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy od ZUS. Kto i kiedy będzie mógł skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego? Jakie kryteria trzeba spełnić aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy od ZUS we wrześniu 2020?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 1 września

Od 1 do 20 września 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Co to jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy to świadczenie, który zostało wprowadzone w ramach Tarczy Antykryzysowej. Świadczenie jest skierowane do osób, które opiekują się:

 • dzieckiem do lat 8,
 • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • dorosłą osobą niepełnosprawną.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 1 do 20 września 2020

Od 1 września 2020 rodzicom i opiekunom przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia placówek zapewniających opiekę oraz niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8

Z dodatkowego zasiłku mogą skorzystać rodzice dzieci do lat 8, którzy sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem w sytuacji takiej jak:

 • zamknięcie z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
 • otwarcia tych placówek, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez te placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19 (np. gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym, tj. część dzieci uczy się w szkole, a część w domu) albo
 • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przy opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi

Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi mogą skorzystać od 1 do 20 września 2020 r. z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku ich otwarcia, gdy placówki te nie mogą zapewnić opieki albo w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku:

 • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 1 września 2020?

Aby wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 1 września 2020 wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem.
Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Oświadczenie można pobrać tutaj:

 

Źródło informacji:

 1. https://www.gov.pl/web/rodzina/dobra-wiadomosc-dla-rodzicow-od-wrzesnia-wraca-dodatkowy-zasilek-opiekunczy
 2. https://www.gov.pl/web/edukacja/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-do-20-wrzesnia
 3. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-od-1-wrzesnia/3541264
Oceń artykuł: