Kontakt ZUS – jak skontaktować się z ZUS?

Masz problem i chcesz się skontaktować z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych? Już teraz możesz skorzystać z infolinii ZUS i porozmawiać z konsultantem przez telefon.

Telefon do ZUS 22 560 16 00

( koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym)

Jak skorzystać z infolinii ZUS?

Korzystanie z infolinii ZUS jest bardzo proste bo wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 22 560 16 00 , gdzie na początku zostaniesz przywitany komunikatem powitalnym, następnie będziesz miał do wyboru i kilka bloków tematycznych rozmowy:

1 – możesz odsłuchać komunikaty informacyjne z wybranego zakresu funkcjonowania ZUS
(24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu),
2 – możesz się uwierzytelnić,
3 – uzyskasz dane adresowe placówek ZUS,
0 – połączysz się z konsultantem COT

Konsultanci COT są dostępni pon. – pt. w godz. 7.00 – 18.00.

Najlepiej wybrać połączenie z konsultantem COT , który wyjaśni nam sprawy związane w zależności od wybranej opcji na klawiaturze telefonu:

 1. Pomoc techniczna i obsługa e-ZLA– otrzymasz pomoc techniczną dotyczącą programu Płatnik, Platformy Usług Elektronicznych, oraz Elektronicznych Zwolnień Lekarskich, w tym m.in.:,
  • jak zainstalować program Płatnik,
  • jak założyć i skonfigurować konto na PUE, uzyskać dostęp do wglądu w dane np. spółki,
  • jak przygotowywać i wysyłać dokumenty i wnioski,
  • jak usunąć błędy i ich przyczyny (zwłaszcza błędy, przez które opóźnia się wysyłka do ZUS dokumentów rozliczeniowych) itp.
  • jak na PUE wystawiać i obsługiwać elektroniczne zwolnienia lekarskie, pobrać certyfikat ZUS itp.
 2. Renty i emerytury – otrzymasz podstawowe informacje na temat emerytur i rent, w tym dotyczące m.in.:
  • rodzajów świadczeń,
  • warunków ich uzyskania,
  • zasad obliczania wysokości i wypłacania świadczeń,
  • warunków powodujących zawieszenie lub obniżenie wysokości świadczeń,
  • zasad obliczania kapitału początkowego,
  • zagadnień dotyczących koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych w zakresie emerytur i rent.
  • zasad uzyskania jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy
 3. Zasiłki – otrzymasz informacje na temat świadczeń krótkoterminowych, w tym dotyczące m.in.:
  • rodzajów zasiłków,
  • warunków ich uzyskania,
  • zasad obliczania wysokości i wypłacania świadczeń,
  • warunków powodujących zawieszenie lub obniżenie wysokości świadczeń,
  • zagadnień dotyczących koordynacji  systemów ubezpieczeń społecznych w zakresie zasiłków.
 4. Informacje dla ubezpieczonych – otrzymasz informacje dotyczące m.in.:
  • rodzajów ubezpieczeń społecznych,
  • zasad podlegania tym ubezpieczeniom (w tym również ubezpieczeniu zdrowotnemu),
  • sposobu obliczania podstawy wymiaru składek i ich wysokości,
  • zasad zgłaszania do ubezpieczeń i wyrejestrowywania ubezpieczonych,
  • zasad uczestnictwa w otwartych funduszach emerytalnych,
  • kwestii dotyczących ubezpieczeń osób migrujących, w tym poświadczania przebytych okresów ubezpieczenia.
 5. Informacje dla płatników – otrzymasz informacje dotyczące obowiązków płatnika składek, w tym m.in.:
  • zasad i terminów sporządzania i przekazywania dokumentów oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne,
  • zasad rozliczania konta płatnika składek oraz wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek,
  • możliwości udzielenia pomocy płatnikom w trudnej sytuacji finansowej, tj. odroczenie terminu płatności, rozłożenie płatności na raty, umorzenie,
  • zasad udzielania pomocy publicznej,
  • kwestii związanych z egzekucją należności na rzecz ZUS i innymi sankcjami wynikającymi z niewykonywania obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych.

9 . Zasiłek opiekuńczy i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.

 

Informacje na temat wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej możesz również uzyskać na rządowej ogólnopolskiej infolinii pod numerami telefonów:

 • 22 484 84 84,
 • 732 122 500.

Konsultanci tej infolinii są dostępni w godz. 8.00–16.00.

Kontakt mailowy z ZUS

Skontaktuj się z ZUS za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pisząc na ten adres cot@zus.pl (adres e-mail do zapytań ogólnych). Za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail ZUS nie należy przekazywać informacji osobistych z racji tego, że poczta elektroniczna e-mail nie gwarantuje bezpieczeństwa przekazywanych informacji.

Formularz kontaktowy ZUS

Skontaktuj się z ZUS za pośrednictwem formularza dostępnego pod tym linkiem:
https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/zadaj-pytanie-zus