Zaktualizowano: 24 lipca.2022 r.

ZUS EPOM

Formularz EPOM – Wniosek o emeryturę pomostową
Aktualizacja formularza: 14 lutego 2022 r. Zastąpił formularz ZUS Rp-1Epom

Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

►►► Kliknij aby pobrać Formularz EPOM z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

 

Jak wypełnić wniosek EPOM?

Wypełnij wniosek EPOM, jeżeli starasz się o emeryturę pomostową. Ustalimy Twoje prawo do emerytury pomostowej z ZUS i obliczymy jego wysokość. Ustalimy również kapitał początkowy, jeśli nie złożyłeś wniosku w tej sprawie. Jeżeli byłeś ubezpieczony lub miałeś okresy zamieszkania w państwach UE/EFTA lub w państwach, z którymi Polska zawarła dwustronną umowę o zabezpieczeniu społecznym i starasz się o emeryturę pomostową, wypełnij formularz EPOZ (Wniosek o emeryturę pomostową dla osób, które mają okresy ubezpieczenia/ zamieszkania za granicą).

Zanim wypełnisz formularz, zapoznaj się z dołączoną do niego Informacją.
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)

Co załatwisz wnioskiem EPOM?

Gdy złożysz wniosek EPOM to ZUS rozpatrzy Twoje uprawnienia do emerytury pomostowej i wyda decyzje w tej sprawie. Ustalony zostanie kapitał początkowy, jeśli nie złożyłeś wniosku w tej sprawie. Kapitał początkowy ma bowiem wpływ na wysokość emerytury pomostowej.

Jak wycofać wniosek EPOM?

Możesz wycofać ten wniosek pisemnie lub ustnie do protokołu. Nie musisz tego uzasadniać.
Wniosek o emeryturę pomostową z ZUS możesz wycofać:
— jeśli nie otrzymałeś decyzji w tej sprawie,
— w ciągu miesiąca od dnia, w którym otrzymałeś decyzję.
Gdy wycofasz wniosek, ZUS umorzy postępowanie w sprawie emerytury pomostowej.

5/5 - (3 votes)