Zaktualizowano: 24 lipca.2022 r.

ZUS ERR

Formularz ERR – Wniosek o rentę rodzinną;
Aktualizacja formularza: 10 czerwca 2022 r.

►►► Kliknij aby pobrać formularz ERR z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

 

Jak wypełnić wniosek ERR?

Wypełnij wniosek ERR, jeżeli starasz się o:
–  rentę rodzinną z ZUS,
–  rentę rodzinną z zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej.
Ustalimy prawo do renty rodzinnej z ZUS i obliczymy jej wysokość. Ustalimy również kapitał początkowy, jeśli nie został zgłoszony wniosek w tej sprawie, a kapitał ma wpływ na wysokość świadczenia jakie przysługiwałoby osobie zmarłej, po której ma być przyznana renta rodzinna.
Jeżeli starasz się wyłącznie o zagraniczną rentę rodzinną z państwa, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym – wypełnij tylko formularz wniosku odpowiedni dla państwa, w którym osoba zmarła była ubezpieczona (np. WZO-PL-1 dla USA, PL/MK 10 dla Macedonii, PL-UA 7 dla Ukrainy). Twój wniosek przekażemy do zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej, która ustali prawo do renty rodzinnej. Zanim wypełnisz formularz, zapoznaj się z dołączoną do niego Informacją.
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)
Ważne! Jeżeli o rentę rodzinną wnioskują dwie pełnoletnie osoby lub więcej, np. wdowa, rodzice, dziecko – każda z nich wypełnia wniosek.

Ważne! Jeśli nie wskażesz okresów ubezpieczenia/ zamieszkania osoby zmarłej w państwach członkowskich UE/ EFTA albo Wielkiej Brytanii, nie zostanie rozpoczęte postępowanie o zagraniczną rentę rodzinną, a data złożenia tego wniosku w ZUS nie będzie uznana za datę złożenia wniosku o zagraniczną rentę rodzinną.

4.8/5 - (17 votes)