Wniosek ERN

ZUS ERN – Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy

Opis wniosku ERN:
Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy
Aktualizacja formularza: 27 stycznia 2020 r.

►►► Kliknij aby pobrać formularz ERN z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Instrukcja wypełniania wniosku ERN

Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o:
–  rentę z tytułu niezdolności do pracy z ZUS,
–  rentę inwalidzką z zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej.
Jeżeli starasz się wyłącznie o zagraniczną rentę inwalidzką z państwa, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym – wypełnij tylko formularz wniosku odpowiedni dla państwa, w którym byłeś ubezpieczony (np. WZO-PL-1 dla USA, PL-UA 7 dla Ukrainy, PL-CAN 1 (DI) dla Kanady). Twój wniosek przekażemy do zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej, która ustali Twoje prawo do renty.

Zanim wypełnisz formularz, zapoznaj się z dołączoną do niego Informacją.
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)