Zaktualizowano: 23 lipca.2022 r.

ZUS ERN – Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy

Opis wniosku ERN: Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy
Aktualizacja formularza: 11 lipca 2022 r.

Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

►►► Kliknij aby pobrać formularz ERN z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Co załatwisz wnioskiem ERN?

1. Gdy złożysz ten wniosek:
— ZUS rozpatrzy Twoje uprawnienia do renty z tytułu niezdolności do pracy z ZUS i wyda decyzję w tej
sprawie oraz
— rozpocznie postępowanie o rentę inwalidzką z zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej – jeśli masz
okresy ubezpieczenia lub zamieszkania za granicą w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) albo w Wielkiej Brytanii.

Która placówka ZUS rozpatruje wniosek?

Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy możesz złożyć w każdej placówce ZUS, jednakże:

  • wniosek ten rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na Twoje miejsce zamieszkania; jeśli
    mieszkasz w Polsce, jest to adres zameldowania na pobyt stały,
  • jeśli nie masz adresu zamieszkania w Polsce, wniosek rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na Twój adres miejsca pobytu lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce,
  • jeśli masz okresy ubezpieczenia lub zamieszkania za granicą w państwie członkowskim UE albo EFTA albo w Wielkiej Brytanii lub w państwie, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym, Twój wniosek rozpatruje oraz przekazuje do zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej jedna z placówek ZUS, które realizują umowy międzynarodowe,
  • jeśli mieszkasz za granicą w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy dwustronnej o zabezpieczeniu społecznym, Twój wniosek rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na Twoje ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały w Polsce. Zawsze możesz złożyć wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) – na www.zus.pl. Musisz wówczas mieć założone konto na PUE ZUS oraz profil zaufany na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub bezpieczny podpis elektroniczny. Jednakże dokumenty, które dołączasz do wniosku, złóż w placówce ZUS albo wyślij je pocztą.

Jak wycofać wniosek ERN?

Wniosek ERN możesz wycofać pisemnie lub ustnie do protokołu. Nie musisz tego uzasadniać.
Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy z ZUS możesz wycofać:
– jeśli nie otrzymałeś decyzji w tej sprawie,
– w ciągu miesiąca od dnia, w którym otrzymałeś decyzję.
Gdy wycofasz wniosek, ZUS umorzy postępowanie w sprawie renty.
Jeśli wycofasz wniosek dotyczący renty zagranicznej, ZUS przekaże informację do zagranicznej instytucji
ubezpieczeniowej.

Instrukcja wypełniania wniosku ERN

Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o:
–  rentę z tytułu niezdolności do pracy z ZUS,
–  rentę inwalidzką z zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej.
Jeżeli starasz się wyłącznie o zagraniczną rentę inwalidzką z państwa, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym – wypełnij tylko formularz wniosku odpowiedni dla państwa, w którym byłeś ubezpieczony (np. WZO-PL-1 dla USA, PL-UA 7 dla Ukrainy, PL-CAN 1 (DI) dla Kanady). Twój wniosek przekażemy do zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej, która ustali Twoje prawo do renty.

Zanim wypełnisz formularz, zapoznaj się z dołączoną do niego Informacją.
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)

4.7/5 - (23 votes)