Zaktualizowano: 6 lutego.2023 r.

ZUS ESP

Formularz ESP – Wniosek o świadczenie przedemerytalne

►►► Kliknij aby pobrać Formularz ESP z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

 

Jak wypełnić wniosek ESP?

Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o świadczenie przedemerytalne.
Zanim wypełnisz formularz, zapoznaj się z dołączoną do niego Informacją.
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)

Co załatwisz wnioskiem ESP?

Gdy złożysz wniosek ESP to ZUS rozpatrzy Twoje uprawnienia do świadczenia przedemerytalnego i wyda decyzje w tej sprawie. Jeżeli we wniosku nie podasz danych lub nie przedłożysz dokumentów, które są niezbędne do rozpatrzenia tego wniosku, wówczas zostaniesz wezwany do uzupełniania wniosku i zostanie Ci wyznaczony termin na uzupełnienie. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zostaną usunięte braki – wówczas Twój wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Która placówka ZUS rozpatruje Twój wniosek?

Wniosek o świadczenie przedemerytalne możesz złożyć w każdej placówce ZUS, jednakże:
– wniosek ten rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Jeśli mieszkasz w Polsce, jest to adres zameldowania na pobyt stały,
– jeśli nie masz adresu zamieszkania w Polsce, wniosek rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na Twój adres miejsca pobytu lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce.

Jeśli jesteś zainteresowany innym formularzem lub drukiem ZUS to koniecznie zobacz naszą całą sekcję z drukami ZUS.

5/5 - (4 votes)