Zaktualizowano: 13 czerwca.2021 r.

ZUS ER-SWA

Wniosek ER-SWA – Wniosek o świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej/ osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Aktualizacja formularza do pobrania: 2 czerwca 2021 r.

►►► Kliknij aby pobrać formularz ER-SWA z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

 

Jak wypełnić ZUS ER-SWA?

Wypełnij ten wniosek, jeśli masz status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych i pobierasz:
— emeryturę lub
— rentę inwalidzką albo
— rentę z tytułu niezdolności do pracy albo
— rentę rodzinną.
Jeśli złożysz ten wniosek oraz niezbędną dokumentację, ustalimy Twoje prawo do świadczenia wyrównawczego.
Zanim wypełnisz formularz, zapoznaj się z dołączoną do niego Informacją.
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3.  Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)

Co załatwisz wnioskiem ER-SWA?

Gdy złożysz ten wniosek oraz niezbędną dokumentację to zostaną rozpatrzone Twoje uprawnienia do świadczenia wyrównawczego dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych.

Która placówka ZUS rozpatrzy Twój wniosek?

Ten wniosek możesz złożyć w dowolnej placówce ZUS, jednakże decyzję w sprawie świadczenia wyrównawczego wyda placówka ZUS, która przyznała/wypłaca Ci świadczenie emerytalno-rentowe.

Jak wycofać wniosek?

Możesz wycofać wniosek: pisemnie lub ustnie do protokołu. Nie trzeba tego uzasadniać. Wniosek o świadczenie wyrównawcze z ZUS możesz wycofać:
– jeśli nie otrzymałeś decyzji w tej sprawie,
– w ciągu miesiąca od dnia, w którym otrzymałeś decyzje.

Gdy wycofasz wniosek, zostanie umorzone postępowanie w sprawie świadczenia wyrównawczego dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych.

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

5/5 - (1 vote)