Wniosek ERR-W

ZUS ERR-W

Formularz ERR-W – Wniosek w sprawie wypłaty renty rodzinnej
Aktualizacja formularza: 2 lipca 2019 r.

►►► Kliknij aby pobrać formularz ERR-W z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

 

Jak wypełnić wniosek ERR-W?

Wypełnij wniosek ERR-W, jeśli jako osoba pełnoletnia chcesz, abyśmy:
–  przysługującą Ci rentę rodzinną wypłacali na adres w Polsce osobie upoważnionej, która sprawowała nad Tobą opiekę przed osiągnięciem pełnoletności,
–  przysługującą Ci część renty rodzinnej wypłacali na adres w Polsce osobie upoważnionej, która sprawowała nad Tobą opiekę przed osiągnięciem pełnoletności albo innej osobie pełnoletniej również uprawnionej do części tej renty rodzinnej,
–  przysługującą Ci rentę rodzinną/ część renty rodzinnej wypłacali Tobie.
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)

3.6/5 - (5 votes)