Zaktualizowano: 24 lipca.2022 r.

ZUS ERR-W

Formularz ERR-W – Wniosek w sprawie wypłaty renty rodzinnej
Aktualizacja formularza: 2 września 2021 r.

Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

►►► Kliknij aby pobrać formularz ERR-W z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

 

Jak wypełnić wniosek ERR-W?

Wypełnij wniosek ERR-W, jeśli jako osoba pełnoletnia chcesz, abyśmy:
–  przysługującą Ci rentę rodzinną wypłacali na adres w Polsce osobie upoważnionej, która sprawowała nad Tobą opiekę przed osiągnięciem pełnoletności,
–  przysługującą Ci część renty rodzinnej wypłacali na adres w Polsce osobie upoważnionej, która sprawowała nad Tobą opiekę przed osiągnięciem pełnoletności albo innej osobie pełnoletniej również uprawnionej do części tej renty rodzinnej,
–  przysługującą Ci rentę rodzinną/ część renty rodzinnej wypłacali Tobie.
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)

Uwaga!
Abyś nie ponosił opłat bankowych pobieranych przez banki w USA, zalecamy, aby przelewy były realizowane w formie elektronicznego przelewu ACH „DIRECT DEPOSIT”. Jeżeli na Twój rachunek bankowy w USA można dokonywać przelewów ACH „DIRECT DEPOSIT”, podaj w odpowiednim polu
„kod identyfikacyjny banku macierzystego w USA”, który prowadzi Twój rachunek bankowy – właściwy dla dokonywania przelewów w tej formie. Należności nie mogą być realizowane metodą ACH „DIRECT DEPOSIT” w przypadku korzystania – przy dokonywaniu przelewów na Twój rachunek bankowy – z banku pośredniczącego (banku korespondenta).

3.8/5 - (6 votes)