Nr konta ZUS

Wyszukiwarka Nr konta ZUS na stronie www.eskladka.pl

ZUS poinformował, że od 01.01.2018 dotychczasowe rachunki dla wpłat zostaną zamknięte a będziemy je przekazywać na indywidualny numer rachunku składkowego (NRS).

Sprawdź swój numer rachunku składkowego na www.eskladka.pl

Wystarczy wejść do serwisu pod adresem: https://www.eskladka.pl i wpisać dwa identyfikatory:

Wyszukiwarka numeru rachunku składkowego ZUS

Jeden przelew do ZUS

Wysyłasz tylko jeden przelew łącznie na:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.