Zaktualizowano: 22 kwietnia.2024 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przypomina, że zbliża się termin w którym trzeba przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. Jak zrobić rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok? Do kiedy można złożyć roczne rozliczenia składki zdrowotnej? Jak otrzymać zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne? Do kiedy można skorygować miesięczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne? Gdzie można otrzymać pomoc w sprawie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej?

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej 2024

Kto rozlicza składkę zdrowotną za 2023 rok?

Każda osoba, która prowadzi działalność gospodarczą i w poprzednim roku podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu i była opodatkowana podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, ma obowiązek rozliczyć w skali roku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Rozliczenie składki zdrowotnej to czynność, która pozwala ustalić kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne należnej za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych.

Jakie dokumenty należy złożyć do ZUS?

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne należy wykazać w dokumencie rozliczeniowym za kwiecień 2024 roku:

  • ZUS DRA – osoby prowadzące działalność jednoosobową,
  • ZUS RCA – osoby opłacające składki za siebie oraz za inne osoby (np. zatrudnionych pracowników, zleceniobiorców).

Należy wypełnić blok „Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne”: XII w ZUS DRA lub III.F w ZUS RCA. Osoby prowadzące działalność gospodarczą wykazują w nich dane do wyliczenia rocznej składki odrębnie dla każdej z form opodatkowania (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Do kiedy roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok?

Przedsiębiorco pamiętaj, że 20 maja 2024 roku mija ostateczny termin na złożenie dokumentacji rozliczeniowej za kwiecień 2024 roku oraz roczne rozliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z 2023 roku. Tego dnia należy także uregulować wszelkie należne składki za kwiecień 2024 roku, w tym ewentualne dopłaty do składki rocznej.

Jak otrzymać zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej?

Na drugi dzień po złożeniu dokumentów związanych z rocznym rozliczeniem składki zdrowotnej pojawi się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R). Wniosek będzie dostępny w widoku Dokumenty i wiadomości, w sekcji Dokumenty robocze. Wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej wysyłamy do ZUS przez PUE ZUS do 3 czerwca 2024 r.

Uzyskaj pomoc w ZUS w sprawie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy ZUS:

  • podczas e-wizyty w ZUS,
  • w Centrum Kontaktu Klientów ZUS (CKK) pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub e-mailem cot@zus.pl,
  • u doradcy płatnika w każdej placówce ZUS.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/-/roczne-rozliczenie-sk%C5%82adki-na-ubezpieczenie-zdrowotne-wa%C5%BCne-informacje-3
5/5 - (1 vote)