Zaktualizowano: 1 czerwca.2023 r.

Do kiedy należy złożyć wnioski o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej? Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okaże się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi składek przysługuje jej zwrot. Zobacz do kiedy należy złożyć wniosek w 2023, aby otrzymać zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Do kiedy wnioski o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej?

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej to obowiązek wprowadzony przez ZUS od 2023 r., który służy temu, aby ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych. Roczne rozliczenie składki zdrowotnej pokaże przedsiębiorcy czy przysługuje mu zwrot składki zdrowotnej lub czy będzie musiał uregulować należności względem ZUS.

Wniosek o zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia (RZS-R) na PUE ZUS

Wniosek o zwrot nadpłaty, która wynika z rocznego rozliczenia zostanie utworzony i udostępniony na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS na drugi dzień po identyfikacji z kontem płatnika/ubezpieczonego dokumentu z rocznym rozliczeniem. Wniosek o zwrot na PUE ZUS będzie udostępniony w widoku Dokumenty i wiadomości, sekcja Dokumenty robocze.

Jeżeli z rozliczenia rocznego wynika nadpłata a na profilu płatnika na PUE ZUS nie utworzył się wniosek o jej zwrot, od dziś (30 maja 2023 r.) płatnik składek może sporządzić taki wniosek samodzielnie.

Może to zrobić wybierając wniosek RZS-R z listy dostępnych dokumentów w sekcji Dokumenty robocze. Dokument ten należy wypełnić, wskazując kwotę zwrotu, która wynika z rocznego rozliczenia. Jest to kwota z pozycji 27 w bloku XII ZUS DRA/III.F ZUS RCA .

Należy też zweryfikować czy podpowiadany na wniosku numer rachunku, na który ma być przekazany zwrot, jest prawidłowy lub wprowadzić go ręcznie.

Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia (RZS-R) został wydłużony do 5 czerwca 2023 r.
5/5 - (1 vote)